ภาพกิจกรรม

กิจกรรมครบรอบ 11 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาิวทยาลัยอุบลราชธานี
มอบใบเกียรติบัตรชมเชยกระทรวงศึกษาธิการในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานปรับภูมิทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 3

วิดีโอประชาสัมพันธ์


ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227