คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ คัดกรองสุขภาพจิต และภาวะสุขภาพ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2562

ที่นี่ ม.อุบลฯ นำชมเหล่านักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ชุมชนประเมินคัดกรองสุขภาพจิต และภาวะสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิงกุดระงุม ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามได้ ที่นี่ ม.อุบลฯ

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227