งดงาม..ตราตรึง พิธีมอบหมวกพยาบาลและดวงประทีป นศ.พยาบาศาสตร์ รุ่นที่ 7 ม.อุบลฯ

ที่นี่ ม.อุบลฯ นำชมพิธีมอบหมวก และดวงประทีป ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 7 จำนวน 74 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน โดยมีคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจนคณะญาติ ผู้ปกครอง เข้าร่วมยินดีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมดอกมันปลา อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227