3 กุมภาพันธ์ 2017

ด้วยคณะพยาบาลศาตร์ได้เข้าสู่ปีที่ 7 ครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงใคร่ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมเป็นเกียรติ ในงาน 7ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร...

10 พฤศจิกายน 2016

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการภายใต้ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy” ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเท...

9 สิงหาคม 2016

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการสอบสมัครคัดเลือกเข้าอบรม ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

9 สิงหาคม 2016

บัดนี้คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบขยาย) ดังเอกสารแนบมานี้

8 สิงหาคม 2016

บัดนี้คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 ดังเอกสารแนบมานี้

10 มกราคม 2017

ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ Critical Care Nursing Conference 2017 : Assessment and Management (การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต) 6-10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์

10 มกราคม 2017

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีศุนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0 วันที่ 5เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล

10 มกราคม 2017

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Update Wound Ostomy and Enterocutaneous Fistula Care 6-8 มีนาคม 2560 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. การประชุมวิชาการเรื่อง เทคนิคง่ายๆในการทำวิจัยทางการพยาบาลสำหรับนักวิจัยมือใหม่ 29-...

2 พฤษภาคม 2016

 ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด...

25 เมษายน 2016

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา...

25 เมษายน 2016

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์...

ตารางปฎิทิน/กิจกรรม

ลิงค์เพิ่มเติม

 

Best Vieweb In:

 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University