กิจกรรมเต้นแอโรบิค คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี นำโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 เป็นผู้นำเต้นแอโรบิค ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของนักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสายสุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานี

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227