logo
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 045-353226-7 โทรสาร 045-353227

บริการออนไลน์

ให้บริการเกี่ยวกับงานด้าน IT support สำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร คณะพยาบาลศาสาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระบบติดตามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ระบบติดตามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับติดตามสถานะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อ วันเวลาที่แจ้ง หน่วยงาน รายละเอียด สถานะ หมายเหตุ
นางฤทัยรัตน์ โภคา 1 ธันวาคม 2566 เวลา 14:31 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป มีรอยขีดทับเมื่อสแกนและถ่ายสำเนาเอกสาร รอดำเนินการ
นางสาวธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:29 น. งานบริการการศึกษา คอมพิวเตอร์ น.ส.ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี ชั้น 3 เครื่องช้ามาก ไม่สามารถทำงานได้ รอดำเนินการ
นางสาวธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:15 น. งานบริการการศึกษา คอมพิวเตอร์ ของ น.ส.จุฬาลักษณ์ เขาแก้ว ชั้น 3 ไม่มี Drive D รบกวนดึงจากระบบได้ไหมคะ รอดำเนินการ
นางประกายพลอย สมบูรณ์ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:06 น. งานบริการการศึกษา โทรศัพท์เบอร์ 6008 ไม่มีสัญญาณ (รับสาย) ไม่ได้ รอดำเนินการ
นางสาวธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09:56 น. ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ขอเพิ่ม User ผู้ใช้งานในคอมพิวเตอร์ ที่ห้องปฏิบัติการรวม ชั้น 1 เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09:30 น. งานพัฒนานักศึกษา ขอให้อัพโหลดลิ้งค์วิดีโอวันพยาบาลแห่งชาติลง Youtube คณะฯ เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10:55 น. งานพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้ http://www.nurse.ubu.ac.th/new/?q=node/1252 เสร็จสิ้น
ศิริภรณ์ สิงห์คง 6 กันยายน 2566 เวลา 10:30 น. ห้องสมุด เครื่องปริ้นขึ้นโชว์ตลับหมึกสีชมพูมีปัญหา เสร็จสิ้น
ศิริภรณ์ สิงห์คง 5 กันยายน 2566 เวลา 11:12 น. ห้องสมุด เครื่องคอมพิวเตอร์(ใช้สำหรับสืบค้นทรัพยากร/ฐานข้อมูล) เปิดแล้วแล้วหน้าจอค้าง ใช้งานไม่ได้ จำนวน 2 เครื่อง เสร็จสิ้น
นางประกายพลอย สมบูรณ์ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 16:31 น. งานบริการการศึกษา เนื่องจากโทรศัพท์เบอร์ภายใน 6008 ไม่สามารถรับสายและโทรออกได้ จึงมีความจำเป็นต้องเชื่อมต่อสายโทรศัพท์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เสร็จสิ้น
ศิริภรณ์ สิงห์คง 7 สิงหาคม 2566 เวลา 15:19 น. ห้องสมุด ลงโปรแกรมmicrosoft office เป็นเวอร์ชั่นใหม่ เนื่องจากเวอร์ชั่นเดิมมีปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร เสร็จสิ้น
ณิศรา สืบสำราญ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:52 น. ห้องพักอาจารย์ 1 เปลี่ยนโต๊ะทำงาน ตำแหน่งเดิม อาจารย์สุมิศา เสร็จสิ้น
กนกอร ธานี 1 มกราคม 2513 เวลา 08:46 น. งานส่งเสริมการวิจัย ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นักวิจัยดีเด่น เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 15:00 น. งานพัฒนานักศึกษา เครื่องมันช้า อยากให้ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน เสร็จสิ้น ดำเนินการเปลี่ยน HDD ใหม่ เป็น SSD
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13:05 น. ห้องพักอาจารย์ 3 เข้าระบบ reg กับ net ไม่ได้ เสร็จสิ้น
ภูษณิศา มีนาเขตร 14 มีนาคม 2566 เวลา 16:00 น. ห้องเรียน NU201 ตรวจระบบความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องเรียนเพื่อบันทึกวีดีโอการสอน (ขอตำแหน่งทางวิชาการ) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 น. เสร็จสิ้น
นางสาวดุจฤทัย เพียรดี 13 มีนาคม 2566 เวลา 13:53 น. งานพัสดุ โปรแกรม adobe แจ้งเตือนตลอดเวลา เสร็จสิ้น
นางสาวนฤมล ทองงาม 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:16 น. งานนโยบายและแผน ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง Window ให้ใหม่ เนื่องจากเว่อร์ชั้นเดิมล้าสมัย ไม่สามารถทำงานร่วมกับระบบต่างๆได้ เสร็จสิ้น
น.ส.ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:11 น. งานบริการการศึกษา คอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานชั้น 3 ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เสร็จสิ้น
จุฬาลักาณ์ เขาแก้ว 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:06 น. ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องปริ้น เสร็จสิ้น
น.ส.ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:04 น. งานบริการการศึกษา คอมพิวเตอร์ ของผู้ปฏิบัติงาน ชั้น 3 ไม่สามารถปริ้นงานได้ เสร็จสิ้น
นางสาวไพลิน ศรีปัด 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:12 น. งานบริการวิชาการ จัดทำแผ่นบันทึกข้อมูล CD เพื่อขอหน่วย CNEU นำส่งสภาการพยาบาล เสร็จสิ้น
นางสาวนฤมล ทองงาม 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:30 น. งานนโยบายและแผน ไม่สามารถปริ๊น สแกนเอกสาร ผ่านเครื่องปริ๊นได้ เสร็จสิ้น
กนกอร ธานี 31 มกราคม 2566 เวลา 15:56 น. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประกวดแต่งทำนองสรภัญญะ ในกิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2566 เสร็จสิ้น
จุฬาลักษณ์ แซ่ตัน 30 มกราคม 2566 เวลา 10:20 น. ห้องเรียน NU203 ติดตั้งโปรแกรม SPSS เสร็จสิ้น
กาญจนา บึงไสย 30 มกราคม 2566 เวลา 10:11 น. ห้องเรียน NU203 ติดตั้งโปรแกรม SPSS เสร็จสิ้น
นางประกายพลอย สมบูรณ์ 27 มกราคม 2566 เวลา 14:17 น. ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ไม่ปรากฎข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการ เข้า-ออก เครื่องรับสัญญาณส่งเสียงดังติ๊ดๆ ทุก 5-10 นาที (รบกวนผู้ใช้บริการ) เบื้องต้นแจ้งอาการดังกล่าวแก่ นว.คอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์เพื่อดูอาการเบื้องต้น จากนั้น แจ้งบริษัทเป็นหนึ่ง ผู้จำหน่ายเพื่อขอคำแนะนำ ต เสร็จสิ้น
กนกอร ธานี 26 มกราคม 2566 เวลา 09:37 น. งานบริการวิชาการ ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เสร็จสิ้น
กนกอร ธานี 23 มกราคม 2566 เวลา 09:35 น. งานส่งเสริมการวิจัย ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและงานสร้างสรรรค์ เสร็จสิ้น
นางสาวไพลิน ศรีปัด 25 มกราคม 2566 เวลา 09:35 น. งานบริการวิชาการ ชิ้นส่วนเครื่องปริ้นเตอร์อยู่ในสภาพใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวไพลิน ศรีปัด 20 มกราคม 2566 เวลา 11:00 น. งานบริการวิชาการ microsoft word ไม่สามารภใช้งานได้ตามปกติ เสร็จสิ้น
นางสาวนฤมล ทองงาม 16 ธันวาคม 2565 เวลา 16:35 น. งานประกันคุณภาพฯ ปรับรูปภาพให้ชัดขึ้น โดยทำในโปรแกรม photo shop เสร็จสิ้น
นางสาวนฤมล ทองงาม 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:15 น. งานนโยบายและแผน เครื่องปริ๊นสั่ง scan ไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางประกายพลอย สมบูรณ์ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:08 น. ห้องสมุด เครื่องคอมพิวเตอร์ดับขณะใช้งาน (เครื่องสืบค้นข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง) เสร็จสิ้น
นางประกายพลอย สมบูรณ์ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:21 น. ห้องสมุด เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดเปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
ปิยะนุช บุญไพโรจน์ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:20 น. งานพัฒนานักศึกษา ทำแบนเนอร์นักศึกษาได้รับรางวัลต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์คณะ เสร็จสิ้น
นางสาวนฤมล ทองงาม 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 น. งานนโยบายและแผน เนื่องจากข้อมูลในกิจกรรม 1.2 การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติหายไป จึงให้งานคอมฯดึงข้อมูลที่ Backup ไว้ในระบบการจัดการข้อมูลโครงการกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ กลับคืนมา เสร็จสิ้น ดำเนินการดึงข้อมูลเสร็จสิ้น
นางสาวจริยา ส่งศรี 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:50 น. งานพัสดุ เครื่องอืดมาก เข้าอินเตอร์เนตไม่ได้ เข้าระบบ UBUFMIS ไม่ได้ เปิดไฟล์ Excel 2 หน้าจอพร้อมกันไม่ได้ เสร็จสิ้น เพิ่ม RAM ให้ จำนวน 4 GB และลงโปรแกรม Office 2010
ณัฐธิดา ปัญญาธนคุณ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10:45 น. ห้องพักอาจารย์ 3 คอมไม่สามารถเปิดได้ค่ะ เสร็จสิ้น เปลี่ยน HDD ลูกใหม่ให้ เนื่องจากลูกเดิมเสียหาย
จริยา ส่งศรี 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13:30 น. งานพัสดุ ดึงข้อมูลจ้างเหมบุคคลปฏิบัติงานในระบบลงเวลา เสร็จสิ้น ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อย
นางประกายพลอย สมบูรณ์ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 10:10 น. ห้องสมุด เข้าประชุม Zoom ไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวนาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 14:31 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ล้างเครื่องและลงโปรแกรมSPSS เสร็จสิ้น
นางสาวนฤมล ทองงาม 28 กันยายน 2565 เวลา 15:18 น. งานนโยบายและแผน ปรับแถบด้านบนและรายละเอียดความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์ ภายในระบบจัดการข้อมูลโครงการกิจกรรม เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 26 กันยายน 2565 เวลา 09:33 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ดูเครื่องปนิ้นเตอร์ เสร็จสิ้น
กนกอร ธานี 23 กันยายน 2565 เวลา 10:52 น. งานบริการวิชาการ ออกแบบการ์ดงานเกษียนอายุราชการ อาจารย์เอื้อมพร ชมภูมี (หลักสูตร OR) เสร็จสิ้น
ฉันทวรรณ วิชัยพล 21 กันยายน 2565 เวลา 09:12 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลงโปรแกรม spss คอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้น
ฉันทวรรณ วิชัยพล 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13:31 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลงโปรแกรม microsolf office และการเชื่อมต่อเครืองปริ้น เสร็จสิ้น
นางสาวจริยา ส่งศรี 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14:32 น. งานพัสดุ แอร์ในห้องประชุมสุรีย์มีกลิ่นเหม็นเน่า เสีย อยู่นอกเงื่อนไขการให้บริการ
ปิยะนุช บุญไพโรจน์ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 น. งานพัฒนานักศึกษา internet และ โทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13:47 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เข้าโปรแกรมดาวโหลดวีดีโอ เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10:43 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คอมไม่สามารถปริ้นได้ เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09:58 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เครื่องปริ้นแจ้งofflineตลอด เสร็จสิ้น
วิชุดา บุญทศ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น. งานบัญชี และการเงิน ใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ คีบอร์ด เม้าส์ใช้ไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวภัคฆวรรณ แก้วบัวไข 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น. งานพัสดุ ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ UBUFMIS ได้ เสร็จสิ้น
นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:54 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป ติดตั้งพร้อมเชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์ ให้กับบุคลากร จำนวน 2 เครื่อง ดังนี้ 1. ผศ.ทศา ชัยวรรณวรรต 2. อ.สุมิศา กุมลา เพื่อดำเนินการผลิตเอกสารสอบ โดยขอให้จัดเตรียมให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. เสร็จสิ้น
นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:54 น. งานพัสดุ ระบบคอมพิวเตอร์ แจ้งไม่พบเครื่องพิมพ์ เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 แชร์เครื่องพิมพ์กับโน๊ตบุค เสร็จสิ้น
นางสาวนฤมล ทองงาม 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:30 น. งานนโยบายและแผน เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์กระดาษ ขนาด F4 ได้ เสร็จสิ้น
นางสาววิชุดา บุญทศ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 น. งานบัญชี และการเงิน เครื่องพิมพ์ พิมพ์เอกสารในระบบ UBUFMIS ไม่เต็มกระดาษ เสร็จสิ้น
สาวิตรี สิงหาด 27 เมษายน 2565 เวลา 15:22 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง 27 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 แก้ไขครั้งที่ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะในระบบ E-meeting ไม่ได้ เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์แฝงพงษ์ 26 เมษายน 2565 เวลา 15:42 น. งานบริการการศึกษา บันทึกเกรดในระบบreg เสร็จสิ้น
นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข 22 เมษายน 2565 เวลา 15:50 น. งานพัสดุ ติดตั้งระะบบลงเวลาของคณะพยาบาล เสร็จสิ้น
สาวิตรี สิงหาด 22 เมษายน 2565 เวลา 13:58 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ปริ้นงานไม่ได้ เสร็จสิ้น
น.ส.ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 22 เมษายน 2565 เวลา 13:36 น. ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล เนื่องจาก ห้องปฏิบัติการฯ ชั้น 1 ยังไม่มีโทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ภายใน เพื่อให้สะดวกในการติดต่อสื่อสาร จึงขอติดตั้งโทรศัพท์ 1 เครื่อง เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุลิลา 21 เมษายน 2565 เวลา 15:50 น. ห้องพักอาจารย์ 3 - เสร็จสิ้น
นายไวพจน์ อุ่นใจ 21 เมษายน 2565 เวลา 15:30 น. งานบริการการศึกษา แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ได้ เสร็จสิ้น HP Lerjet 1132 Driver ไม่รองรับ เวอร์ชั่น Windows
นางสาวจริยา ส่งศรี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น. งานพัสดุ ย้าย และติดตั้งเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้น
นางสาวจริยา ส่งศรี 21 เมษายน 2565 เวลา 10:20 น. งานพัสดุ ติดตั้งโทรศัพท์เพิืม 1 เครื่อง ให้กับ นักวิชาการพัสดุใหม่ เสร็จสิ้น
นางเบญจมาภรณ์ วิชัยพล 19 เมษายน 2565 เวลา 08:48 น. ห้องพักอาจารย์ 2 Notebook เสียบหูฟังเสียงไม่ออก เสร็จสิ้น รีสตาท์ Drive เสียงใหม่
นางสาววรภรณ์ บุญจีม 19 เมษายน 2565 เวลา 13:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 เครื่องพิมพ์สั่งพิมพ์เอกสารผ่าน Notebook ไม่ออก เสร็จสิ้น ติดตั้ง Driver เครื่องพิมพ์ผ่าน เครือข่ายภายใน ลงบน Notebook
นางสาววิศนีย์ บุญหมั่น 19 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 พิมพ์เอกสารออกเครื่องพิมพ์ไม่ได้ เสร็จสิ้น แนะนำอาจารย์ให้ตั้งชื่อเอกสารที่ต้องการพิมพ์ โดยให้ตั้งชื่อแบบไม่มีช่องว่าง
นางสาวณัฐนันท์ คำพิริยะพงศ์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:30 น. ห้องพักอาจารย์ 3 เครื่องพิมพ์ แสดงสถานะ Offline เสร็จสิ้น อัพเดทระบบปฏิบัติการ และอัพเดทไดรฟ์เวอร์
นางสาวนฤมล ทองงาม 8 เมษายน 2565 เวลา 09:30 น. งานนโยบายและแผน โทรศัพท์สายในเบอร์ 3228 มีปัญหาใช้งานไม่ได้ ลองถอดสายแลนแล้วเสียบใหม่ ก็ยังใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
ภูษณิศา มีนาเขตร 31 มีนาคม 2565 เวลา 13:33 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลงโปรแกรมสำเร็จ เสร็จสิ้น
นางสาวสุภาภรณ์ จุฑาเลิศ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10:30 น. งานพัสดุ เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์และย้ายเครื่องพิมพ์ เสร็จสิ้น
สาวิตรี สิงหาด 29 มีนาคม 2565 เวลา 11:40 น. ห้องพักอาจารย์ 2 สแกนข้อมูล เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุลิลา 25 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 word พิมพ์เอกสารไม่ตรงกับคำสั่งพิมพ์ เสร็จสิ้น ดำเนินการ restart โปรแกรม Microsoft office ใหม่
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13:30 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้ เสร็จสิ้น เครื่องปริ้นไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย แก้โดยการรีเซ็ตการตั้งค่า เครือข่ายในเครื่องปริ้น
อาจารย์นาฏอนงค์ แฝงพงษ์ 18 มีนาคม 2565 เวลา 15:54 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เข้าใช้เน็ทไม่ได้ เสร็จสิ้น
อรทัย บุญชูวงศ์ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:31 น. ห้องพักอาจารย์ 3 คอมพิวเตอร์ปริ๊นงานไม่ได้ เสร็จสิ้น
อรทัย บุญชูวงศ์ 18 มกราคม 2565 เวลา 11:11 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ไม่สามรถใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตได้ เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 4 มกราคม 2565 เวลา 13:35 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สัญญาณเน็ทคอมตั้งโต๊ะใช้ไม่ได้ จึงไม่สามารถปริ้นได้ เสร็จสิ้น
ปิยะนุช บุญไพโรจน์ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 16:06 น. ห้องสมุด เข้าใช้งานโปรแกรมไมไ่ด้ เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10:49 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หมึกแริ้นเป็นเส้นๆ เสร็จสิ้น
อาจารย์นิชนันท์ สุวรรณกูฏ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:55 น. ห้องพักอาจารย์ 1 คอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้น
อรทัย บุญชูวงศ์ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10:39 น. ห้องพักอาจารย์ 3 รบกวนน้องบอย write CD ข้อมูลได้ส่งให้ทาง e mail ส่วนแผ่น CD วางบนโต๊ะนะคะ เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:19 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คอมพิวเตอร์ช้า เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:15 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บัตรอาจารย์เพื่อใช้ไปฝึกงานที่โรงพยาบาล ขอรูปแบบแนวตั้ง เสร็จสิ้น
นางสาวนาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:40 น. ห้องพักอาจารย์ 1 คอมตั้งโต๊ะอินเตอร์เน็ทมีปัญหาเข้าไม่ได้ เสร็จสิ้น
น.ส.ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:30 น. ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ไม่สามารถปริ้นงานได้ เสร็จสิ้น แชร์เครื่องปริ้นร่วมกับงานวิชาการ
น.ส.ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:58 น. ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล เนื่องจาก คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เลขทะเบียน พบ.5725120000024 ที่ น.ส.ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี ใช้ปฏิบัติงานที่ห้องสำนักงานเลขานุการ ชั้น 3 ประมวลผลช้า ไม่สามารถเปิดใช้โปรแกรมพ้อมกันได้ ทำให้มีอุปสรรคในการปฏิบัติงานค่ะ เสร็จสิ้น
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:34 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ลงข้อมูลใน CD เสร็จสิ้น
เบญจมาภรณ์ วิชัยพล 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13:15 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย microsolf office หมดอายุ เสร็จสิ้น
ณิชา ว่องไว 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09:45 น. ห้องพักอาจารย์ 2 พิมพ์เอกสารไม่ได้ เสร็จสิ้น
สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09:41 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ลงไดรฟ์เวอร์ใหม่ เสร็จสิ้น ลงไดร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Leserjet 1132
อรทัย บุญชูวงศ์ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 12:48 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ปริ้นเตอร์ไม่สามารถปริ้นงานได้ เสร็จสิ้น
พัช​ราภรณ์​ อนุพันธ์​ 30 กันยายน 2564 เวลา 13:39 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ช่วย​ตรวจ​สอบไดร์​เวอร​์ปริ้นท์​เตอร์​ เพราะ​ไม่สามารถ​สั่งปริ้นท์​งานได้ เสร็จสิ้น
อรทัย บุญชูวงศ์ 30 กันยายน 2564 เวลา 08:54 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปริ้นเตอร์ไม่สามารถปริ้นงานได้ เสร็จสิ้น
อ.สุรชัย มณีเนตร 27 กันยายน 2564 เวลา 14:05 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ใส่ Password ถูกต้อง แต่ระบบแจ้ง Login failed เสร็จสิ้น
นางสาวสุภาภรณ์ จุฑาเลิศ 27 กันยายน 2564 เวลา 13:45 น. งานพัสดุ หัวหมึกไม่ยอมอ่านตลับหมึก เสร็จสิ้น ซ่อมเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 1 มกราคม 2560 เวลา 10:14 น. ห้องสมุด เครื่องปิ้นเปิดโปรแกรมสแกนไม่ได้ เสร็จสิ้น
ธมกร เธียรภูริเดช 6 กันยายน 2564 เวลา 15:34 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ ส่งข้อมูลทางเมลแล้วค่ะ เสร็จสิ้น
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 6 กันยายน 2564 เวลา 13:56 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลงข้อมูลในแผ่น CD เสร็จสิ้น
สุรชัย มณีเนตร 1 กันยายน 2564 เวลา 08:41 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การตรวจสอบข้อสอบ เสร็จสิ้น
นฤมล ทองงาม 27 สิงหาคม 2564 เวลา 11:32 น. งานประกันคุณภาพฯ กล้องคอมพิวเตอร์ PC ใช้งานไม่ได้ เพื่อใช้ในการประชุมออนไลน์ เสร็จสิ้น
ผศ.ดร. สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10:30 น. ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร เพื่อใช้ในการรวมไฟล์งานต่างๆ เป็น PDF เสร็จสิ้น
กนกอร. ธานี 26 สิงหาคม 2564 เวลา 08:55 น. งานส่งเสริมการวิจัย ลงwindows ใหม่ เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09:17 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คอมมีปัญหา เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10:51 น. ห้องสมุด 1. ลงโปรแกรม SPSS เครื่องใหม่ 2. ลงโปรแกรม Microsoft office ทั้งหมด เครื่องใหม่ เนื่องจากโปรแกรมหมดอายุการใช้งาน เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10:17 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลงข้อสอบในระบบlms เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13:15 น. ห้องสมุด -หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ -เครื่อง PC เคาน์เตอร์ มีเสียงเตือนดัง เสร็จสิ้น
เบญจมาภรณ์ วิชัยพล 20 สิงหาคม 2564 เวลา 11:20 น. ห้องพักอาจารย์ 2 Microsolf ไม่สามารถใช้งานได้ เสร็จสิ้น
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09:19 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ใช้โปรแกรม microsoft word ไม่ได้ เสร็จสิ้น
ผศ.ดร. สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 12:21 น. ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร หน้าจอเลื่อนเมนูขึ้นลงไม่ได้ เสร็จสิ้น
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:23 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลง spss เสร็จสิ้น
ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:41 น. งานบริการการศึกษา โปรแกรม Microsoft แจ้งเตือน Update แต่เมื่อกด Update โปรแกรม ไม่สามารถ Update ได้ค่ะ เสร็จสิ้น
สุฬด 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:49 น. ห้องพักอาจารย์ 1 คอมช้า เสร็จสิ้น
เบญจมาภรณ์ วิชัยพล 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:47 น. ห้องประชุมช่อพะยอม อุปกรณ์นำเสนอไม่เชื่อมต่อ เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฏอนงค์ แฝงพงษ์ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:30 น. ห้องพักอาจารย์ 3 บันทึกวิดีโอสาธิตการเคาะปอดเพื่อระบายเสมหะ เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:40 น. ห้องสมุด ติดตั้ง driver เครื่องปริ้นลงเครื่องคอมพิวเตอร์สีดำ เนื่องจากเครื่องสีขาวเปิดใช้งานไมไ่ด้ เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:28 น. ห้องสมุด แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เครื่อง 2in1 สีขาว เปิดไม่ติดบ่อยมาก เสร็จสิ้น
นฤมล ทองงาม 30 มิถุนายน 2564 เวลา 15:38 น. งานนโยบายและแผน งานแผนต้องลงข้อมูลในระบบแผนงบประมาณ ซึ่งไม่เข้ากันกับระบบปฏิบัติการที่มีในเครื่อง เสร็จสิ้น
ณัฐนันท์​ คำ​พิริยะ​พงศ์ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 10:18 น. ห้องพักอาจารย์ 3 คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝพงษ์ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 14:57 น. ห้องพักอาจารย์ 1 เครื่องเปืดไม่ได้ เสร็จสิ้น
ผศ.สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09:55 น. ห้องพักอาจารย์ 2 internet lan เข้าใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุลิลา 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 คอมช้า และใช้งาน Internet ช้า เสร็จสิ้น
นางสาวประภัสสร จันดี 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:40 น. ห้องพักอาจารย์ 3 โปรแกรม PDF ไม่สามารถดับเบิ้ลคลิกเอกสารได้ เสร็จสิ้น
ผศ.อมรรัตน์ นธะสนธิ์ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11:30 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom เสร็จสิ้น คอมพิวเตอร์เครื่อง host อัพเดทระบบปฏิบัติการ
นางยมนา ชนะนิล 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11:12 น. ห้องพักอาจารย์ 2 นักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ ผ่าน google meet จำนวน 20 คน เสร็จสิ้น โปรแกรม meet ของมหาวิทยาลัยยังจำได้เพียง 100 คน เปลี่ยนไปใช้โปรแกรม Zoom แทน
ดร.สมปอง พะมุลิลา 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08:30 น. ห้องพักอาจารย์ 3 - เสร็จสิ้น ดำเนินการเปิดรายวิชาให้อาจารย์ และนำเข้านักศึกษาจากระบบ REG
นางสาวประภัสสร จันดี 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09:14 น. ห้องพักอาจารย์ 3 โปรแกรม Microsoft office save งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางเบญจมาภรณ์ วิชัยพล 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:30 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซ่อมเรียบร้อยแล้ว เสร็จสิ้น
นางสาวธมกร เธียรภูริเดช 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:58 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ ต้องการใช้โปรแกรม Zoom มหาวิทยาลัย เสร็จสิ้น แนะนำการเข้าสู่ระบบเริ่มต้นใช้ zoom ผ่าน google gmail
นางสุพัตรา เกียรติเจริญสิริ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ต้องการใช้โปรแกรม Zoom มหาวิทยาลัย เสร็จสิ้น แนะนำการเข้าสู่ระบบเริ่มต้นใช้ zoom ผ่าน google gmail
นางสุฬดี กิตติวรเวช 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:30 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ไม่สามารถสแกน QR Code line และ Driver print offline เสร็จสิ้น
นางเบญจมาภรณ์ วิชัยพล 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:21 น. ห้องพักอาจารย์ 2 เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ออก เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meeting ลงในอุปกรณ์ดังนี้ 1) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค และ 2) ไอแพด เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช​ บุญไพโรจน์ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:17 น. ห้องสมุด เม้ากะคีบอร์ด​ ค่อนข้างรันช้ากว่าจะขึ้นมาตามที่เรากด เสร็จสิ้น
ดร.เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:20 น. ห้องพักอาจารย์ 2 เวลาสั่งพิมพ์เอกสารหลายหน้าจะออกมา 4 หน้าในแผ่นเดียว ต้องการพิมพ์เอกสารทีละหน้า เสร็จสิ้น
ผศ.สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:31 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ขอเปิดรายวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (Community Health Nursing II) รหัสวิชา 1801 317 ใน UBU lms เสร็จสิ้น
นางสาววสุภัทร แก้วยอด 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:01 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป เครื่องสแกน ไม่สามารถกดปุ่มสแกนเอกสารผ่านเครื่องได้ เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุลิลา 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:30 น. ห้องพักอาจารย์ 3 คอมพิวเตอร์ และ Internet ช้า เสร็จสิ้น
นางสาวนฤมล ทองงาม 30 เมษายน 2564 เวลา 10:23 น. งานนโยบายและแผน เครื่อง scan ไม่เชื่อมต่อกับ PC เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 29 เมษายน 2564 เวลา 09:28 น. ห้องสมุด 1. ไฟล์ข้อมูล Google drive หาย ไม่พบข้อมูลในไฟล์ 2. ต้องการกู้คืนไฟล์ เสร็จสิ้น ไม่สามารถกู้ไฟล์กลับคืนมาได้ เนื่องจากไฟล์ไม่ได้ถูกสำรองไว้
นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ 28 เมษายน 2564 เวลา 09:50 น. ห้องพักอาจารย์ 1 พิมพ์เอกสารออกเครื่องพิมพ์ไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวนฤมล ทองงาม 27 เมษายน 2564 เวลา 14:32 น. งานนโยบายและแผน แชร์เครื่องปริีนเตอร์สีจากงานพัสดุ ให้งานแผนฯใช้งานร่วมกัน เสร็จสิ้น
นางสาวอุไรวรรณ สาสังข์ 26 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ไม่สามารถใช้งานกล้องในการประชุมออนไลน์ได้ เสร็จสิ้น
ผศ.สาวิตรี สิงหาด 16 เมษายน 2564 เวลา 09:55 น. ห้องพักอาจารย์ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นสถานะไม่ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 16 เมษายน 2564 เวลา 08:45 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้ เสร็จสิ้น
นางสาว สาวิตรี สิงหาด 17 มีนาคม 2564 เวลา 13:40 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ลงโปรแกรมSPSS เสร็จสิ้น
ก้องกฤษฎากรณ์ ชนแดง 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:26 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ขอรบกวนบันทึกข้อมูลวิจัยลงในแผ่นซีดี จำนวร 1 แผ่น เสร็จสิ้น
สุฬดี กิตติวรเวช 29 มกราคม 2564 เวลา 15:12 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอเปิดรายวิชาการบริหารการพยาบาล ในlms เทอม 3/63 เริ่มวันที่ 22 กพ. 2563 เสร็จสิ้น
กนกอร ธานี 26 มกราคม 2564 เวลา 14:47 น. งานส่งเสริมการวิจัย ขอลงโปรแกรมเขียนแผ่นซีดีเครื่องPC เสร็จสิ้น
นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 26 มกราคม 2564 เวลา 10:09 น. ห้องพักอาจารย์ 1 เปิดใช้งานเมลล์ เสร็จสิ้น
สุฬดี กิตติวรเวช 26 มกราคม 2564 เวลา 09:17 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอโปรแกรม spss เสร็จสิ้น
นฤมล ทองงาม 15 มกราคม 2564 เวลา 10:42 น. งานประกันคุณภาพฯ ช่วยตัดต่อวิดีโอแปลแบบสำรวจภาษาอังกฤษของ U-multirank ให้กระชับขึ้น เสร็จสิ้น
นางสาวสุภาภรณ์ จุฑาเลิศ 14 มกราคม 2564 เวลา 10:40 น. งานพัสดุ ขอข้อมูล user ubuwifi อาจารย์ใหม่ เสร็จสิ้น
ยุพา ดรุณพันธ์ 13 มกราคม 2564 เวลา 11:55 น. งานบัญชี และการเงิน ตั้งค่าการปริ้นกับระบบ ubu เสร็จสิ้น
ธมกร เธียรภูริเดช 12 มกราคม 2564 เวลา 15:02 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ Print เอกสารแล้ว มีลายเส้น เสร็จสิ้น ดำเนินการเปลี่ยนตลับหมึก 30A เรียบร้อยแล้ว
สุฬดี กิตติวรเวช 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10:02 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็นไทนใน word เสร็จสิ้น
นางสาวสุมิศา กุมลา 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09:16 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ไม่สามารถเข้าใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัยได้ค่ะ เสร็จสิ้น ดำเนินการประสานแจ้งผู้ดูแลระบบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้เพิ่มสิทธิ์ในระบบ UBU Portal เรียบร้อยแล้ว
ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13:08 น. งานบริการการศึกษา เข้า e-mail ubu ไม่ได้ค่ะ เสร็จสิ้น ดำเนินการประสานแจ้งผู้ดูแลระบบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้เพิ่มสิทธิ์ในระบบ UBU Portal เรียบร้อยแล้ว
นางสุฬดี กิตติวรเวช 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13:14 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คอมพิวเตอร์ไม่activate เสร็จสิ้น
ก้องกฤษฎากรณ์ ชนแดง 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:01 น. ห้องพักอาจารย์ 3 เนื่องจากมีการย้ายโต๊ะทำงานจึงขอย้ายคอมพิวเตอร์ไปด้วย เสร็จสิ้น
ธมกร เธียรภูริเดช 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:25 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ ส่งไฟล์ทางเมลแล้วนะคะ รบกวนขอบ่ายนี้นะคะน้องบอย เสร็จสิ้น
สุฬดี กิตติวรเวช 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:41 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สั่ง พิมพ์ไม่ได้ เสร็จสิ้น
ดร สมปอง พะมุลิลา 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:33 น. ห้องพักอาจารย์ 3 วีดีโอ ประกอบการสอน เสร็จสิ้น
กนกอร. ธานี 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:02 น. งานส่งเสริมการวิจัย ลงโปรแกรมชุด microsoft office เสร็จสิ้น
ธมกร เธียรภูริเดช 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10:57 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ ส่งรายละเอียด google form ทางเมลให้แล้วนะคะ เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10:29 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปริ้นไม่ออก หมึกเหลือน้อย เสร็จสิ้น จำนวนหมึกชนิด 30A ในคลังพัสดุหมด รองานพัสดุดำเนินการสั่งซื้อ
ธมกร เธียรภูริเดช 28 ตุลาคม 2563 เวลา 01:30 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ ไม่สามารถบันทึกไฟล์งานได้ค่ะ เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09:26 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คอมแฮงค ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวเบญจมาภรณ์ เวชการ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 17:13 น. ห้องพักอาจารย์ 2 up load ไฟล์เอกสารในคลังเอกสารงานบริหารงานวิจัย https://www.ubu.ac.th/web/nuresearch เสร็จสิ้น
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 11:49 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อัพแบนเนอร์ ปรับขนาดรูป เสร็จสิ้น
ธมกร เธียรภูริเดช 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09:19 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ วิธีการลงข้อมูลภาระงาน เสร็จสิ้น
น.ส.ปิยะนุช บุญไพโรจน์ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13:15 น. ห้องสมุด เนื่อ​งจากมีความจำเป็นที่จะติดตั้ง สายlan คอมทั้ง2เครื่องเพื่อติดตั้งระบบนับสถิติเข้าออก และ เครื่องที้ให้บริการยืมคืนที่จะใช้ระบบใหม่ เสร็จสิ้น
น.ส.ปิยะนุช บุญไพโรจน์ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 08:31 น. ห้องสมุด คอมมีปัญหาเปิดไม่ติด ทำให้ระบบ ระบบกันขโมย ระบบสถิติ ระบบบริการเปิดไม่ได้ และเป็นช่วงเทสระบบห้องสมุดใหม่ เสร็จสิ้น
เดือนเพ็ญ บุญมาชู 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13:05 น. ห้องพักอาจารย์ 3 โปรแกรม pdf หมดอายุ เสร็จสิ้น
เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ย้าย ติดตั้ง เชื่อมต่อ lan เสร็จสิ้น
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 29 กันยายน 2563 เวลา 11:21 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ห้องอ. 3 เสร็จสิ้น
เดือนเพ็ญ บุญมาชู 29 กันยายน 2563 เวลา 09:10 น. ห้องพักอาจารย์ 3 เครื่องทำงานช้า การใช้งานในโปรแกรมgoogle meet ช้า เสร็จสิ้น
ณัฐนันท์​ คำ​พิริยะ​พงศ์ 28 กันยายน 2563 เวลา 09:32 น. ห้องพักอาจารย์ 3 คอมพิวเตอร์​ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่อง​printerได้ เสร็จสิ้น
จริยา ส่งศรี 28 กันยายน 2563 เวลา 09:15 น. งานพัสดุ ตารางลงเวลา นางสาววสุภัทร แก้วยอด และนางประกาย สมบูรณ์ เสร็จสิ้น
ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 25 กันยายน 2563 เวลา 13:59 น. งานบริการการศึกษา คอมพิวเตอร์ปรากฏหน้าจอสีฟ้า ช่วงเช้า 1 รอบ ช่วงบ่าย 1 รอบ ต้องแก้ไขอะไรไหมคะ เสร็จสิ้น
น.ส.ปิยะนุช บุญไพโรจน์ 25 กันยายน 2563 เวลา 11:03 น. ห้องสมุด เครื่องมีการอัพเดท เสร็จสิ้น
นางสาวจริยา ส่งศรี 25 กันยายน 2563 เวลา 08:22 น. งานพัสดุ เพื่อใช้ในการแนบเอกสารเบิกจ่าย เสร็จสิ้น
นางสาวสิรินุช หมื่่นเจริญ 22 กันยายน 2563 เวลา 15:01 น. งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับนางสาวธนพร อินเขียว ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นนนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 เสร็จสิ้น
ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 22 กันยายน 2563 เวลา 11:00 น. งานบริการการศึกษา แนะนำ ปรึกษา เรื่องการเพิ่มข้อมูล ในเว็บไซต์ ห้องปฏิบัติการ เสร็จสิ้น
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 21 กันยายน 2563 เวลา 13:46 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ห้องอาจารย์ 3 เสร็จสิ้น
อรทัย บุญชูวงศ์ 21 กันยายน 2563 เวลา 10:42 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เปิดระบบ lms รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ2 รหัสวิชา 1802 322 เสร็จสิ้น
นางสาวสุภาภรณ์ จุฑาเลิศ 21 กันยายน 2563 เวลา 09:50 น. งานพัสดุ คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ มีการซ่อมแซมของซอฟแวร์ เสร็จสิ้น
ธมกร เธียรภูริเดช 21 กันยายน 2563 เวลา 08:15 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ รยกวนบันทึกไฟล์ cd ค่ะ ส่วไฟล์ทางเมลแล้วนะคะ เสร็จสิ้น
ณิชา ว่องไว 14 กันยายน 2563 เวลา 11:08 น. ห้องพักอาจารย์ 2 สลับเครื่องพิมพ์ เสร็จสิ้น
น.ส.ปิยะนุช บุญไพโรจน์ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14:27 น. ห้องสมุด 1.Word /Excel เครื่องสืบค้นใช้งานไม่ได้ 2. Spss save ข้อมูลไม่ได้ เครื่องเจ้าหน้าที่ เสร็จสิ้น
สุฬดี กิตติวรเวช 8 กันยายน 2563 เวลา 08:52 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปริ้นเอกสารไม่ได้ เสร็จสิ้น
มัสฑนา 2 กันยายน 2563 เวลา 16:55 น. งานส่งเสริมการวิจัย ต่อเครื่องปริ้นเตอร์ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ เสร็จสิ้น
สุฬดี กิตติวรเวช 2 กันยายน 2563 เวลา 10:42 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ เสร็จสิ้น
จริยา ส่งศรี 1 กันยายน 2563 เวลา 09:06 น. งานพัสดุ - เสร็จสิ้น
จริยา ส่งศรี 31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:55 น. งานพัสดุ Microsoft office ไม่สามารถใช้งานได้ เสร็จสิ้น
นางสาวสุภาภรณ์ จุฑาเลิศ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10:58 น. งานพัสดุ รบกวนพี่บอยส่งตารางสแกนนิ้วให้พี่แอ๋วด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะ เสร็จสิ้น
สุพัตรา เกียรติเจริญศิริ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:14 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ลงโปรแกรม microsoftword เสร็จสิ้น
ผศ.ดร. สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08:23 น. ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร ใช้โปรแกรม word และ exel ไม่ได้ เสร็จสิ้น
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 12:46 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รบกวนทำป้ายชื่อให้ด้วยค่ะ จะใช้ในการขึ้นนิเทศนักศึกษา มีกรอบและสายแล้ว เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08:49 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ 1 ไม่มีสัญญาณติดต่อไม่ได้ เสร็จสิ้น
ธมกร เธียรภูริเดช 25 สิงหาคม 2563 เวลา 07:50 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เนตของมหาลัยได้ค่ะ เสร็จสิ้น
ก้องกฤษฎากรณ์ ชนแดง 24 สิงหาคม 2563 เวลา 12:35 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลวิจัยลงในแผ่นซีดี เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 21 สิงหาคม 2563 เวลา 14:56 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไม่สามารถเปิดวิดีโอที่น.ศ.ส่งใน www.lms ได้ เพื่อนำมาตรวจให้คะแนน เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุลิลา 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08:30 น. ห้องพักอาจารย์ 3 บันทึกวิดีโอ OR รุ่นที่ 3 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เสร็จสิ้น
นางสาวสุนันทา ครองยุทธ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13:30 น. ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ บันทึกวิดีโอการสอนปฏิการ LAB เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08:36 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พริ้นไม่ออก เหมือนเมื่อวานค่ะ เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 18 สิงหาคม 2563 เวลา 14:26 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พริ้นเตอร์ เสร็จสิ้น
ธมกร เธียรภูริเดช 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10:40 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ รบกวนบันทึกไฟล์ CD จ้อมูลส่งให้ทางเมลค่ะ ( thamakirn.t@ubu.ac.th) เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08:33 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พริ้นงานไม่ได้ค่ะ เสร็จสิ้น
เบญจมาภรณ์ เวชการ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09:12 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คอมพิวเตอร์เชื่อม internet ไม่ได้ เสร็จสิ้น
น.ส.ปิยะนุช บุญไพโรจน์ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14:11 น. ห้องสมุด แก้โค้ดเว็ปห้องสมุดแล้วมัน.error sql ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น ประสานผู้ดูแล UBU Web Template เพื่อตรวจสอบแก้ไข
น.ส.ปิยะนุช บุญไพโรจน์ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13:44 น. ห้องสมุด เข้าอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
น.ส.ปิยะนุช บุญไพโรจน์ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:35 น. ห้องสมุด โทรศัพท์โทรออกไม่ได้ เสร็จสิ้น
บุษบา สิมณี 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13:26 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลงโปรแกรม SPSS เพื่อใช้ในวิชาวิจัย เสร็จสิ้น
สุนิสา สุรารัก 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13:22 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลงโปรแกรม spss เพื่อใช้ในวิชาวิจัย เสร็จสิ้น
ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09:28 น. งานบริการการศึกษา เมื่อทำการคลิกขวาในโปรแกรม exel หรือ word ไม่มีข้อความคำสั่งแสดงให้ใช้งาน เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 11 สิงหาคม 2563 เวลา 15:26 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พิมพ์เอกสารออกมาเป็นขนาดจดหมาย เสร็จสิ้น
สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13:04 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ขนาด85*115 เสร็จสิ้น
ณัฐนันท์​ คำ​พิริยะ​พงศ์ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไรด์​ข้อมูล​ลง​แผ่น​CD เสร็จสิ้น
ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09:50 น. งานบริการการศึกษา เนื่องจาก คอมพิวเตอร์ มีผู้ใช้งานเดิม ได้ตั้ง Log in ไว้ และขณะใช้งานคอมพิวเตอร์ เครื่องช้า และมีอาการหมุนค่ะ เสร็จสิ้น ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่
เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:14 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หน้าจอค้าง เสร็จสิ้น
อาจารย์สมปอง พะมุลิลา 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08:51 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Up คอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้น
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:55 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลงเอกสารใน CD เสร็จสิ้น
ผศ สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:45 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ขอความอนุเคราะห์เเชร์ printer เสร็จสิ้น
วิไลบักษณ์ มารุตะพันธ์ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:33 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ เสร็จสิ้น
ดร.เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:16 น. ห้องพักอาจารย์ 2 โทรศัพท์ไม่ได้ยินเสียง ขณะวิดีโอคอลกับนักศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เสร็จสิ้น ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจาก หาสาเหตุของปัญหาไม่เจอ และแนะนำอาจารย์ใช้งานวิดีโอคอลผ่านแอพพลิเคชั่น meet
นางสาวสุนันทา ครองยุทธ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ นว.คอม บันทึกการสอนปฏิบัติการ LAB วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป เสร็จสิ้น กำหนดส่งไฟล์วิดีโอภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
นางสาวเบญจมาภรณ์ เวชการ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ถ่ายวีดีโอการใส่สายสวนปัสสาวะเวลา 13.30 น.เป็นต้นไป เสร็จสิ้น กำหนดส่งไฟล์วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
นางสาวเบญจมาภรณ์ เวชการ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:09 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์ upload เอกสารข้อเสนองานวิจัย ในคลังเอกสารงานส่งเสริมงานวิจัย คณะพยาบลศาสตร์ เสร็จสิ้น
จริยา ส่งศรี 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:06 น. งานพัสดุ โปรแกรม IE ทำให้คอมพิวเตอร์ค้าง เสร็จสิ้น
ธมกร เธียรภูริเดช 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:43 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ แก้ไขอินเตอร์เน็ต log in ไม่ได้ แบะการลงภาระงาน เสร็จสิ้น เครื่อง Swicth ชั้น 3 ปลั๊กไฟหลุดส่งผลให้ Internet ใช้งานไม่ได้ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:30 น. งานสารสนเทศ ถ่ายทอดสดการสอนปฏิบัติการ รายวิชา การรักษาโรคเบื้องต้น PMC 1802325 ผ่านกลุ่ม Facebook เสร็จสิ้น
นางสาวสิริทรพย์ สีหะวงษ์ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ออกแบบโปสเตอร์ ขนาด 60x60 cm จำนวน 3 แผ่น เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 น. ห้องพักอาจารย์ 1 โน๊ตบุก การทำงานของระบบปฏิบัติการ ชำรุด เสร็จสิ้น
นางสาวจริยา ส่งศรี 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น. งานพัสดุ ลงระบบปฏิบัติการโน้ตบุก เสร็จสิ้น ดำนเนินการลง Win 7 ให้เรียบร้อยแล้ว
นางสาววสุภัทร แก้วยอด 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป เครื่องส่ง FAX ไม่สามารถส่ง และ รับ FAX ได้ เสร็จสิ้น ดำเนินการร่วมกับษริษัท TCG ลงทะเบียน FAX ในระบบเรียบร้อยแล้ว
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 21 มกราคม 2563 เวลา 11:12 น. งานสารสนเทศ - คอมค้าง / โปรแกรมค้าง - ในการปริ้นงาน / เครื่องปริ้นไม่โชว์ เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 3 กันยายน 2562 เวลา 11:30 น. ห้องสมุด คอมพิวเตอร์สืบค้นเปิดเครื่องไม่ติด เสร็จสิ้น
นางณิชา ว่องไว 2 กันยายน 2562 เวลา 09:45 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ไม่สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ เสร็จสิ้น
นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ไม่สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวณัฐสุดา คติชอบ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00 น. ห้องพักอาจารย์ 2 โน้ตบุกเข้า wifi ไม่ได้ และเมาส์ไม่สามารถใช้งานได้ เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ระบบปฏิบัติการบนโน้ตบุกใกล้หมดอายุ เสร็จสิ้น
นางสาวสุนันทา ครองยุทธ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น. ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ ระบบปฏิบัติการพัง เนื่องจากติดไวรัส ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ปกติ เสร็จสิ้น
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ติดตั้งโปรแกรมในโน้ตบุก เสร็จสิ้น
นางสาวสุดารักษ์ ประสาร 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:11 น. ห้องพักอาจารย์ 2 คอมพิวเตอร์เข้าใช้งาน Internet ไม่ได้ และ สั่งพิมพ์งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 18 มีนาคม 2562 เวลา 09:45 น. ห้องพักอาจารย์ 3 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ เสร็จสิ้น
นางสาววิไลลักษณ์ มารุตพันธ์ 18 มีนาคม 2562 เวลา 11:30 น. งานบัญชี และการเงิน คอมพิวเตอร์ไม่พบ Control panel เสร็จสิ้น
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 เครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางณิชา ว่องไว 21 มีนาคม 2562 เวลา 10:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 เครื่อง print ไม่ได้ เสร็จสิ้น
สุพัตรา เกียรติเจริญศิริ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09:45 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ปริ้นงานแล้วเครื่องปริ้นไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
อาจารย์นิชชนันท์ สุวรรณกูฏ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:15 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ติดตั้ง Font Thaisarabun และ Adobe Acrobat เสร็จสิ้น
อาจารย์เกษร สายธนู 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ โปรแกรมสแกนไวรัสในโน๊ตบุคไม่อัพเดท และติดตั้งโปรแกรม G-power เสร็จสิ้น
ภรณี แก้วลี 7 กันยายน 2561 เวลา 11:09 น. งานสารสนเทศ เติมหมึกเครื่องprinter ตรวจสอบความพร้อมใช้งานหลังการเติมหมึก เสร็จสิ้น
ภรณี แก้วลี 29 สิงหาคม 2561 เวลา 15:27 น. งานสารสนเทศ วิธีการนำเสนอแบบมีเอฟเฟ็ก เสร็จสิ้น
นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 08:55 น. งานพัฒนานักศึกษา คอมพิวเตอร์ไม่มีสัญญาณ Internet เสร็จสิ้น ตั้งค่าหมายเลขการเชื่อมต่อสัญญาณ Internet ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และแชร์โฟลเดอร์ในกรุ๊ป Network
นางสาวยุพา ดรุณพันธ์ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น. งานบัญชี และการเงิน ติดตั้งโปรแกรม UBUFMIS เสร็จสิ้น
นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08:55 น. งานพัฒนานักศึกษา ติดตั้งคอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้น
นางสาววิไลลักษณ์ มารุตะพันธ์ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08:50 น. งานบัญชี และการเงิน คอมพิวเตอร์ไม่มีสัญญาณ Internet เสร็จสิ้น ตรวจสอบสายสัญญาณและแก้ไขสายสัญญาณ Internet
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30 น. ห้องสมุด 1) ติดตั้ง .net 2.0 2) ติดตั้ง .net 3.0 3) ติดตั้ง .net 3.5 4) ติดตั้ง ระบบ Walai Autolib 6) ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส 7) ติดตั้งเครื่องสแกนบาร์โค้ด เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุลิลา 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 คอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้ เสร็จสิ้น แนะนำวิธีการ connet printer ผ่านเครือข่าย
นางสาวสุพัตรา เกียรติเจริญศิริ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 11:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 โปรแกรม mricrosoft office เข้าไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวไพลิน พิณทอง 8 สิงหาคม 2561 เวลา 11:30 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ โน๊ตบุคเชือมต่อเครื่องปริ้นไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวไพลิน พิณทอง 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ 1) ขั้นตอนการเริ่มใช้งาน 2) ขั้นตอนการจัดสิทธ์ผู้ใช้งาน 3) ขั้นตอนการเพิ่มปฏิทินการประชุม 4) ขั้นตอนการจัดการวาระการประชุม 5) ขั้นตอนการรายงานการประชุม เสร็จสิ้น
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 1 สิงหาคม 2561 เวลา 14:01 น. ห้องพักอาจารย์ 3 แนะนำการใช้งานระบบ e-learning เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:30 น. ห้องพักอาจารย์ 1 โน๊ตบุคเปิดใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุลิลา 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ออกแบบป้ายไวนิล พิธีเปิดหลักสูตรการพยาบาล เฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เสร็จสิ้น
นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:42 น. งานพัฒนานักศึกษา คอมพิวเตอร์ไม่มีสัญญาณ Internet เสร็จสิ้น ตั้งค่าหมายเลขการเชื่อมต่อสัญญาณ Internet ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และแชร์โฟลเดอร์ในกรุ๊ป Network
นางสาวเพ็ญประภา กัลปพฤกษ์ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 15:40 น. งานพัสดุ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ เสร็จสิ้น แนะนำวิธีการ connet printer ผ่านเครือข่าย
นางสาวจริยา ส่งศรี 25 มิถุนายน 2561 เวลา 15:15 น. งานพัสดุ เครื่องปริ้นปริ้นไม่ออก Error เสร็จสิ้น แนะนำวิธีการ connet printer ผ่านเครือข่าย
นางสาวเพ็ญประภา กัลปพฤกษ์ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 14:40 น. งานพัสดุ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้ เสร็จสิ้น แนะนำวิธีการ connet printer ผ่านเครือข่าย
นางภารณี แก้วลี 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08:45 น. ห้องพักอาจารย์ 3 โน๊ตบุคเชือมต่อเครื่องปริ้นไม่ได้ เสร็จสิ้น แนะนำวิธีการ connet printer ผ่านเครือข่าย
นางวนิดา บุญพราหมณ์ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09:45 น. งานบัญชี และการเงิน คอมพิวเตอร์เสียงไม่ออก เสร็จสิ้น ตรวจเช็ค Driver Sound
นางสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08:50 น. งานนโยบายและแผน Internet เข้าไม่ได้ เสร็จสิ้น แนะนำวิธีการ connet printer ผ่านเครือข่าย
นางสาวกิ่งกาญจน์ ชูเมือง 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15:13 น. ห้องพักอาจารย์ 3 การประมวลผลทำงานช้ามาก เสร็จสิ้น
นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 12:02 น. งานพัฒนานักศึกษา ประชาพันธ์ภาพกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 windows error เสร็จสิ้น
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์ 23 เมษายน 2561 เวลา 15:50 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ติดตั้งโปรแกรม paint เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 19 เมษายน 2561 เวลา 11:39 น. ห้องสมุด โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ Internet เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 17 เมษายน 2561 เวลา 13:15 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ไม่สามารถเข้าใช้งาน Email ได้ เสร็จสิ้น
ดร.เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 26 มีนาคม 2561 เวลา 15:35 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ตั้งค่า line App เสร็จสิ้น
นางสาวเพ็ญประภา กัลปพฤกษ์ 21 มีนาคม 2561 เวลา 16:00 น. งานพัสดุ ติดตั้งโปรแกรม Adobe PDF Pro XI เสร็จสิ้น
นางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์ 19 มีนาคม 2561 เวลา 12:10 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ปริ้นเอกสารไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13:40 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป ติดตั้งโปรแกรม Adobe PDF Pro XI เสร็จสิ้น
นางสาวจริยา ส่งศรี 8 มีนาคม 2561 เวลา 10:40 น. งานพัสดุ เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นงานไม่ออก เสร็จสิ้น
นางสาววสุภัทร แก้วยอด 7 มีนาคม 2561 เวลา 15:55 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป ติดตั้งโปรแกรม Driver fax เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 6 มีนาคม 2561 เวลา 13:50 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ตรวจสอบการอัพเดทระบบปฏิบัติการ เสร็จสิ้น
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 5 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ติดตั้งฟอนท์ ThaiSaraban เสร็จสิ้น
นางสาวสุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:15 น. ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร ลง Driver ปริ้นเตอร์ บน notebook และ แก้ไข windows update เสร็จสิ้น
ดร.เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:00 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ปรับแผนผังโปรแกรม word เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุนิลา 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:30 น. ห้องพักอาจารย์ 3 โปรแกรม outlook ของ hotmail ไม่สามารถเปิดไฟล์งานได้ เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุนิลา 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:50 น. ห้องพักอาจารย์ 3 windows Repair เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:07 น. ห้องพักอาจารย์ 3 windows 10 ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป แก้ไขการแสดงผลการลงเวลาของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:39 น. ห้องสมุด โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานโทรติดต่อได้ เสร็จสิ้น
นางสาวจริยา ส่งศรี 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:37 น. งานพัสดุ ภาษาไทยในโปรแกรม UBUFMIS ไม่แสดงผล เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 โปรแกรมสแกนไวรัสหมดอายุ เสร็จสิ้น
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:22 น. ห้องพักอาจารย์ 3 login hotmail ไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวอาภรณ์ ศรีชัย 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:20 น. ห้องพักอาจารย์ 3 Internet เข้าไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 add printer ใน com เสร็จสิ้น
นางสาวกิ่งกาญจน์ ไชยบุศย์ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 printer offline เสร็จสิ้น
นางอรทัย บุญชูวงศ์ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ดาวน์โหลดวิดีโอการสอนจาก Youtube เสร็จสิ้น
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ไฟล์ PDF เป็น ไฟล์ Internet เสร็จสิ้น
นางสาววิไลลักษณ์ มารุตะพันธ์ 29 มกราคม 2561 เวลา 11:22 น. งานบัญชี และการเงิน เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ แสดงข้อความ E0 บนหน้าจอแสดงผล เสร็จสิ้น
นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง 29 มกราคม 2561 เวลา 11:22 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ดู printer เสร็จสิ้น
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 29 มกราคม 2561 เวลา 09:50 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ลงโปรแกรม เสร็จสิ้น
นางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์ 28 มกราคม 2561 เวลา 09:50 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ลงโปรแกรม SPSS บนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เสร็จสิ้น
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 25 มกราคม 2561 เวลา 10:45 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ไลน์แผ่น CD ข้อมูลจำนวน 3 แผ่น เสร็จสิ้น
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 24 มกราคม 2561 เวลา 13:30 น. ห้องพักอาจารย์ 2 กระดาษมีรอยขีดจากการพิมพ์ผ่านเครื่องปริ้นเตอร์ เสร็จสิ้น
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 23 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้องพักอาจารย์ 2 สั่งพิมพ์งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 23 มกราคม 2561 เวลา 16:45 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ไลน์แผ่น CD ข้อมูล จำนวน 3 แผ่น เสร็จสิ้น
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 22 มกราคม 2561 เวลา 09:30 น. ห้องพักอาจารย์ fomat pdf ไม่ถูกต้อง เสร็จสิ้น
นางสาววิไลลักษณ์ มารุตะพันธ์ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:10 น. งานการเงิน เข้า Internet ไม่ได้ เสร็จสิ้น พอร์ตที่เราเตอร์ไม่แน่น แก้โดยขยับพอร์ตที่เราเตอร์ให้แน่น
นางสาวอมรรัตน์ นธะสนธิ์ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:15 น. ห้องพักอาจารย์ แชร์ปริ้นเตอร์ เสร็จสิ้น แชร์ไปยังเครื่องโต๊ะอาจารย์ยมนา
นางภรณี แก้วลี 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:00 น. ห้องพักอาจารย์ Google Chrome ใช้งานไม่ได้ และ Internet เข้าใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น ลงโปรแกรม Google Chrome ใหม่ และ เข้าหัว Lan ใหม่
ดร.สมปอง พะมุลิลา 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:55 น. ห้องพักอาจารย์ ตรวจสอบเอกสาร Word และไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้น
นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:25 น. ห้องพักอาจารย์ ติดตั้งโทรศัพท์ เสร็จสิ้น
นางสาววสุภัทร แก้วยอด 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ค้าง เสร็จสิ้น
นางสาวเกษร สายธนู 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:00 น. ห้องผู้บริหาร ลงโปรแกรมสแกนไวรัส และสแกนไวรัส เสร็จสิ้น ์Nod หมดอายุ ลงโปรแกรม Nod ของมหาวิทยาลัย ให้ใหม่
ผศ.ดร.สงวน ธานี 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:39 น. ห้องคณบดี ติดตั้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ เสร็จสิ้น
นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:40 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป แนะนำการใช้งานโปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ เสร็จสิ้น
นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:30 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป ติดตั้งคอมพิวเตอร์อาจารย์ใหม่จำนวน 1 ท่าน เสร็จสิ้น
นางสาวกิ่งกาญจน์ ไชยบุศย์ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:50 น. ห้องพักอาจารย์ แชร์ปริ้นเตอร์ เสร็จสิ้น แชร์ไปยังเครื่องโต๊ะอาจารย์เดือนเพ็ญ
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:30 น. งานบริการการศึกษา Internet และโทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น เปลี่ยนสาย Lan ใหม่
นางสุฬดี กิตติวรเวช 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09:10 น. ห้องผู้บริหาร แอพ line ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ แชร์ปริ้นเตอร์ใน Notebook เสร็จสิ้น แชร์ไปยังเครื่องโต๊ะอาจารย์สุดารักษ์
นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง 31 ตุลาคม 2560 เวลา 15:27 น. ห้องพักอาจารย์ แชร์ปริ้นเตอร์ใน Notebook เสร็จสิ้น แชร์ไปยังเครื่องโต๊ะอาจารย์ยมนา
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 30 ตุลาคม 2560 เวลา 15:40 น. ห้องพักอาจารย์ ช่วยติดตั้งฟอนต์ Thai Saraban เสร็จสิ้น
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 30 ตุลาคม 2560 เวลา 14:30 น. ห้องพักอาจารย์ แชร์ปริ้นเตอร์ใน Notebook และปรับเสียงหาย เสร็จสิ้น แชร์ไปยังเครื่องโต๊ะอาจารย์สุดารักษ์
ดร.เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 27 ตุลาคม 2560 เวลา 15:23 น. ห้องพักอาจารย์ เครื่องพิม์ไม่ยอมพริ้น เลือกเครื่อง พริ้นเตอร ไม่ขึ้นSpec 132ให้เลือก แต่ขึ้นเครื่องพริ้นเตอร์เก่า ที่นำออกไปแล้ว พริ้นงานไม่ได้ค่ะ เสร็จสิ้น แก้ไขโดยการลบข้อมูลเครื่องปริ้นในเครื่องคอมพิวเตอร์ออกแลัว ทำการแชร์กับเครื่องแม่ใหม่ โดยแชร์ไปยังเครื่องอาจารย์สุรีย์
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 15:30 น. ห้องพักอาจารย์ แชร์ปริ้นเตอร์ใน Notebook เสร็จสิ้น
ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 25 ตุลาคม 2560 เวลา 14:55 น. ห้องพักอาจารย์ ติดตั้งปริ้นเตอร์ เสร็จสิ้น
นางสาวณิชา ว่องไว 24 ตุลาคม 2560 เวลา 12:44 น. ห้องผู้บริหาร สแกนไวรัส เสร็จสิ้น Nod หมดอายุ แก้ไขโดยลง Nod ของมหาวิทยาลัย
นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09:30 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป ตรวจสอบ Email ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ เสร็จสิ้น
นางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08:47 น. งานสารสนเทศ ช่วยลงโปรแกรม Adobe Ilustrator เสร็จสิ้น
นางสาววสุภัทร แก้วยอด 19 ตุลาคม 2560 เวลา 15:07 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ 6032 เสร็จสิ้น
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 16 ตุลาคม 2560 เวลา 15:06 น. ห้องพักอาจารย์ ปรึกษาระบบ E-learning เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 16 ตุลาคม 2560 เวลา 15:04 น. ห้องผู้บริหาร Internet ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น พอร์ตที่เราเตอร์ไม่แน่น แก้โดยขยับพอร์ตที่เราเตอร์ให้แน่น
นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13:30 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป ติดตั้งโปรแกรมลงเวลาการปฏิบัติงาน เสร็จสิ้น
นางวนิดา บุญพราหมณ์ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 15:00 น. งานการเงิน คอมพิวเตอร์ใช้งาน Internet ไม่ได้ เสร็จสิ้น พอร์ตที่เราเตอร์ไม่แน่น แก้โดยขยับพอร์ตที่เราเตอร์ให้แน่น
นางสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 14:58 น. งานนโยบายและแผน แชร์ปริ้นเตอร์ใน Notebook เสร็จสิ้น แชร์ผ่าน UBU WiFi
นางสาวไพลิน พิณทอง 16 ตุลาคม 2560 เวลา 14:57 น. ห้องพักอาจารย์ แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ เสร็จสิ้น แชร์ไปยังเครื่องโต๊ะอาจารย์สุวภัทร
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 16 ตุลาคม 2560 เวลา 14:55 น. ห้องพักอาจารย์ Copy วิดีโอลงแผ่น CD เสร็จสิ้น
นางสาวสุพัตรา ดีดวงพันธ์ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08:30 น. ห้องพักอาจารย์ ติดตั้งโปรแกรม SPSS เสร็จสิ้น
ชื่อ วันเวลาที่แจ้ง หน่วยงาน รายละเอียด สถานะ หมายเหตุ