พิธีมอบหมวก นศ.พยาบาล ม.อุบลฯ ประจำปี 2557

รายการที่นี่ ม.อุบลฯ พานำชมพิธีมอบหมวก และดวงประธีป ของ นศ.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ปีที่ 2 ประจำปี 2557 พบกับความประทับใจ ตราตรึงของผู้หญิงสีขาว รุ่นที่ 4 ม.อุบลฯ

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227