โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ สนองนโยบายรัฐ คืนความสุข เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เปิดโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ หลักสูตรแรกของประเทศเปิดสอนในสถาบันอุดมศ­ึกษา โดยนำผู้สูงอายุภายในพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิ­ทยาลัย จำนวน 30 คน เข้าร่วม รวมอายุกว่า 2,000 ปี เปิดสอนระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 31มีนาคม 2558 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227