ม.อุบลฯบริการวิชาการ “ส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม”

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการบริการวิชาการ “ส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม”

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227