สรุปผลโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ม.อุบลฯ

ที่นี่ ม.อุบลฯ นำเสนอวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งนำผู้สูงอายุเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน ลดช่องว่างระหว่างวัย ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227