6 มีนาคม 2019

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2562 และ สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 เมษายน 2562

31 มกราคม 2019

ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 2 ประจำปี  2562 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรอ...

8 ตุลาคม 2018

ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เสร็จสิืนแล้วน...

2 สิงหาคม 2018

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและได้รับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด (หลักสูตร 4 เดือน) ประจำปี 2561

13 มิถุนายน 2018

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4  ตั้งแต่วันนี้ - 28 กันยายน 2561

หลักสูตรได้รับการรับรองโดยสภาการพยาบาล และรับรองคุณวุฒิหลักสูตรโดย...

10 มกราคม 2017

ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ Critical Care Nursing Conference 2017 : Assessment and Management (การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต) 6-10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์

10 มกราคม 2017

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีศุนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0 วันที่ 5เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล

10 มกราคม 2017

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Update Wound Ostomy and Enterocutaneous Fistula Care 6-8 มีนาคม 2560 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. การประชุมวิชาการเรื่อง เทคนิคง่ายๆในการทำวิจัยทางการพยาบาลสำหรับนักวิจัยมือใหม่ 29-...

4 ธันวาคม 2018

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์...

26 พฤศจิกายน 2018

 คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ (ประกาศ ณ 26 พ.ย.61) 
    

1 พฤศจิกายน 2018

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์...

ตารางปฎิทิน/กิจกรรม

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University