ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 3 (หลักสูตร 4 เดือน) ประจำปี 2562

          ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าเพื่อเข้าอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น  

          บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการปิดรับสมัครเมื่อ วันที่ 6 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 จำนวน 41 คน ดังนี้

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า รวมถึงศิษย์ปัจจุบัน ร่วมโหวตตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครอบรอบ 10 ปี (1 ทศวรรษ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี (1 ทศวรรษ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2563 สโมสรนักศึกษา จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกแบบและส่งผลงานตราสัญลักษณ์ประจำปีโอกาสสำคัญนี้ โดยหมดเขตการส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University