เครือข่ายความร่วมมือ MOU

MOU PA

MOU UMY

MOU อนามัย 10

MOU รพ.พระศรีฯ

MOU สปส.

MOU รพ.ไพรบึง

MOU รพ.ลืออำนาจ

MOU รพร.เดชอุดม

MOU รพ.ดอนมดเเดง

MOU รพ.ตระการ

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227