ข่าวรับสมัครงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัย บริการวิชาการฯ

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
สอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช่อพะยอม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>>> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ โทร 045-353226

คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร์  ชั้น 3  อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์
ตั้งแต่วันพุธที่ 20 ถึงวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (จำนวน 2 อัตรา)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ        

คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3  ตั้งแต่วันพุธที่ 27 มิถุนายน – วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University