คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ (13 มิ.ย.65)

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ประกาศ 13 มิถุนายน 2565)

กำหนดการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน

          ให้ผู้เข้าสอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 (ในวันเวลาราชการ) ณ งานบุคคล ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 045-353226 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และให้นำเอกสารมาในวันรายงานตัว ดังนี้

          1) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ

          2) ใบรับรองแพทย์และผลการตรวจสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลของรัฐ

          3) รูปถ่ายสวมชุดปกติขาวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 9 รูป

          4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ

          5) ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จำนวน 1 ฉบับ (โดยสามารถตรวจสอบด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ตามขั้นตอนที่แนบมาพร้อมนี้) ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

          รายละเอียดอื่นๆสามารถตรวจสอบได้ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

---------------------------------

ผู้ประกาศ
นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วันที่ 13 มิถุนายน 2565
โทรศัพท์ 045-353-226

 

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227