คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จดทะเบียนสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ “เป้อุ้มเด็ก”

กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ส่งหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรเลขที่ 75876 ชื่อผลิตภัณฑ์ “เป้อุ้มเด็ก” ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้ออกแบบคือนางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นเป้อุ้มเด็กสำหรับเด็กวัยทารกอายุ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 12 เดือน ที่ผลิตโดยใช้ผ้าพื้นเมืองและวัสดุที่มีในท้องถิ่นอีสาน

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227