คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด (หลักสูตร 4 เดือน) ประจำปี 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด (หลักสูตร 4 เดือน) ประจำปี 2563
ดาวน์โหลดใบสมัคร  ดาวน์โหลดรายละเอียด

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University