ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.อุบล รุ่นที่ 5

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2562 และ สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 เมษายน 2562

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University