ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครประกวดแต่งบทกลอน ครบรอบ 11 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รับสมัครประกวดแต่งบทกลอน (กลอนแปด) ภายใต้หัวข้อ “ครบรอบ 11 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.2564
ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมเกียรติบัตร
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลและรับรางวัล ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ประเภท และจำนวนผู้เข้าประกวด

โดย แข่งขันเป็นรายบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จดทะเบียนสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ “เป้อุ้มเด็ก”

กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ส่งหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรเลขที่ 75876 ชื่อผลิตภัณฑ์ “เป้อุ้มเด็ก” ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้ออกแบบคือนางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นเป้อุ้มเด็กสำหรับเด็กวัยทารกอายุ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 12 เดือน ที่ผลิตโดยใช้ผ้าพื้นเมืองและวัสดุที่มีในท้องถิ่นอีสาน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 (รายละเอียดปรากฎตามแนบ) โดยสามารถส่งข้อเสนอที่ดำเนินการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.nrct.go.th ภายในวันที่ 25 ธันวาคม  2563  หรือดุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.nrct.go.th/ และ http://nriis.nrct.go.th
 

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227