พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาล ปี 2 พร้อมก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227