ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมประชุม The 7th International Nursing Students' Forum ณ Guangzhou University of Chinese Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University