นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ โชว์ผลงานนวัตกรรมฟื้นฟูสุขภาวะและบริการวิชาการชุมชน ภายใต้โครงการ “ลูกฮักลูกแพง” เพื่อการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพพ่อฮักแม่ฮัก

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University