ประชุมวิชาการครบรอบ 1 ทศวรรษ เรื่อง “บทบาทพยาบาล : ความท้าทายในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล” วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2563

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227