พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคลากรดีเด่น”ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี (1 ทศวรรษ) ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยอุบลราชธานี

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227