คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม “พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย และนวัตกรรม นำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์นักศึกษาพยาบาล ปีที่ 2”

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University