ค้นหาข่าวย้อนหลังจากชื่อหัวข้อข่าว
         ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฉบับลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
(ประกาศเมื่อวันที่2 May 2016 11:22:26   วันสิ้นสุดข่าว 04/05/2559)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
(ประกาศเมื่อวันที่25 Apr 2016 07:56:24   วันสิ้นสุดข่าว 02/05/2559)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ ฉบับลงวันที่ 20 เมษายน 2559
(ประกาศเมื่อวันที่25 Apr 2016 11:20:09   วันสิ้นสุดข่าว 13/05/2559)
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฉบับลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(ประกาศเมื่อวันที่29 Mar 2016 09:28:42   วันสิ้นสุดข่าว 02/05/2559)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
(ประกาศเมื่อวันที่22 Mar 2016 09:53:59   วันสิ้นสุดข่าว 25/03/2559)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
(ประกาศเมื่อวันที่9 Mar 2016 04:24:47   วันสิ้นสุดข่าว 21/03/2559)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบัญชี
(ประกาศเมื่อวันที่2 Mar 2016 04:13:38   วันสิ้นสุดข่าว - )
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี
(ประกาศเมื่อวันที่2 Mar 2016 04:12:18   วันสิ้นสุดข่าว - )
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ ฉบับลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
(ประกาศเมื่อวันที่24 Feb 2016 04:06:33   วันสิ้นสุดข่าว 21/03/2559)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี
(ประกาศเมื่อวันที่29 Feb 2016 09:43:08   วันสิ้นสุดข่าว 28/02/2559)
........................................................................


หน้าถัดไป >>