ม.อุบลฯ สืบสานภูมิปัญญาพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ผู้สูงอายุ


     เรียนผู้ช่วยพยาบาลม.อุบลฯไม่มีวันตกงาน


     คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแก้ไขปัญหาความขาดแคลนพยาบาลในภาคอีสาน เปิดรับตรงปีการศึกษา ๒๕๕๖


     ม.อุบลฯห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ


     ม.อุบลฯเร่งผลิต นศ.พยาบาล เพื่อชุมชน โดย ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ มองรอบทิศ


     ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่น 1 ม.อุบลฯ


     นศ.คณะพยาบาล ม.อุบลฯ รับรางวัลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2556


     พิธีมอบหมวก นศ.พยาบาล ม.อุบลฯ ประจำปี 2557


     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ “สืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ”


     อบรมหลักสูตรผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ 2558  หน้าถัดไป >>