ประเภทข่าว :: ข่าวการศึกษา
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการสอบสมัครคัดเลือกเข้าอบรม ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการสอบสมัครคัดเลือกเข้าอบรม ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
(ประกาศเมื่อวันที่10 Aug 2016 02:10:59 วันสิ้นสุดข่าว 19/08/2559)
ที่มา คณะพยาบาลศาสตร์  
หมายเหตุ..! มีไฟล์แนบมาด้วย   Download   
ผู้เข้าชม : 478