ประเภทข่าว :: ข่าวการศึกษา
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559
บัดนี้คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 ดังเอกสารแนบมานี้
 
(ประกาศเมื่อวันที่5 Aug 2016 11:13:43 วันสิ้นสุดข่าว 19/08/2559)
ที่มา คณะพยาบาลศาสตร์  
หมายเหตุ..! มีไฟล์แนบมาด้วย   Download   
ผู้เข้าชม : 672