ประเภทข่าว :: ข่าวการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559
บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-10.30 น. เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 รายชื่อและรายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
(ประกาศเมื่อวันที่25 Jul 2016 04:00:51 วันสิ้นสุดข่าว 25/07/2559)
ที่มา คณะพยาบาลศาสตร์  
หมายเหตุ..! มีไฟล์แนบมาด้วย   Download   
ผู้เข้าชม : 281