ประเภทข่าว :: ข่าวการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559
บัดนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ดังเอกสารรายละเอียดแนบ
 
(ประกาศเมื่อวันที่21 Jul 2016 03:47:50 วันสิ้นสุดข่าว 23/07/2559)
ที่มา คณะพยาบาลศาสตร์  
หมายเหตุ..! มีไฟล์แนบมาด้วย   Download   
ผู้เข้าชม : 381