ประเภทข่าว :: ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัดนี้คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังเอกสารเเนบ
 
(ประกาศเมื่อวันที่15 Jul 2016 05:21:58 วันสิ้นสุดข่าว 28/07/2559)
ที่มา คณะพยาบาลศาสตร์  
หมายเหตุ..! มีไฟล์แนบมาด้วย   Download   
ผู้เข้าชม : 511