ประเภทข่าว :: ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ (ประกาศเพิ่มเติมเอกสารฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 8 กรกรฎาคม 2559)

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ในสังกัดกลุ่มวิชาการพยาบาลศาสตร์ จึงประกาศรายละเอียดการรับสมัครดังประกาศแนบท้ายนี้

รายละเอียดแนบ 1 | รายละเอียดแนบ 2 | รายละเอียดแนบ 3
 
(ประกาศเมื่อวันที่15 Jul 2016 05:23:37 วันสิ้นสุดข่าว 14/07/2559)
ที่มา คณะพยาบาลศาสตร์  
หมายเหตุ..! ไม่มีไฟล์แนบ   
ผู้เข้าชม : 327