ประเภทข่าว :: ข่าวการศึกษา
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขยายเวลา ประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยหลักสูตร ดังกล่าวได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 และได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการรับสมัคร ดังเอกสารแนบ
 
(ประกาศเมื่อวันที่11 Jun 2016 10:00:25 วันสิ้นสุดข่าว 21/07/2559)
ที่มา คณะพยาบาลศาสตร์  
หมายเหตุ..! มีไฟล์แนบมาด้วย   Download   
ผู้เข้าชม : 904