ประเภทข่าว :: ข่าวการศึกษา
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รุ่นที่ 3) ประจำปี 2559
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดแนบ
 
(ประกาศเมื่อวันที่2 May 2016 04:42:16 วันสิ้นสุดข่าว 31/05/2559)
ที่มา คณะพยาบาลศาสตร์  
หมายเหตุ..! มีไฟล์แนบมาด้วย   Download   
ผู้เข้าชม : 625