สาระน่ารู้สำหรับประชาชน
การดูแลตนเองในผู้ที่มีภาวะเบาหวาน

จันทร์ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

เบาหวานถือเป็นภาวะเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การดูแลในผู้ที่มีภาวะดังกล่าวจึงมุ่งเน้นเพื่อลดหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ (วัลลา ตันตโยทัย และอดิสัย สงดี, 2552) การรับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการรับยาอย่างต่อเนื่อ


รายละเอียดเพิ่มเติม


เข้าชม : 884

สาระน่ารู้สำหรับประชาชน 5 อันดับล่าสุด

      การดูแลตนเองในผู้ที่มีภาวะเบาหวาน 3 / พ.ย. / 2557