งานวิจัย
ทฤษฎีทางการพยาบาลของเพนเดอร์

พุธ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555

ทฤษฎีทางการพยาบาลของเพนเดอร์


รายละเอียดเพิ่มเติม


เข้าชม : 2784

งานวิจัย 5 อันดับล่าสุด

      การจัดเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการดูแลข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาล 12 / ต.ค. / 2559
      รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สุขภาวะของสตรีทอผ้าในจังหวัดอุบลราชธานี Health status among wearing women in Ubonratchathani province 30 / ธ.ค. / 2558
      ทฤษฎีทางการพยาบาลของเพนเดอร์ 29 / ส.ค. / 2555
      Learning Problems and the Need for help in Fundamentals of Nursing course in the Second Year Nursing students at the Faculty of Nursing Ubon Ratchathani University 7 / มิ.ย. / 2555
      Study of economic problems and health risks among the elderly in Sekai Municipality Ubon Ratchathani province 7 / มิ.ย. / 2555