หัวข้อ1 :
ชื่อของท่าน :
อีเมล์ของท่าน :
ข้อความ :
 
80 + 96 เท่ากับ
ใส่คำตอบที่ท่านเห็นลงในช่องนี้

      คำชี้แจง ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงคณบดีเพียงผู้เดียว จึงขอความกรุณาท่านใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่แอบอ้างชื่อของบุคคลอื่นและไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท หรือการแตก แยกในคณะฯ