[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

เอกสารประกอบการประชุม การพยาบาลไทยก้าวไปกับประชาคมอาเซียน
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้รวบรวม สุรีย์ ธรรมิกบวร

        แนวทางในการพัฒนาสู่พยาบาลอาเซียน ในพื้นที่ภาคอิสาน และรอบจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม
        การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการไปสู่พยาบาลอาเซียน รายละเอียดเพิ่มเติม
        จุดแข็งของพยาบาลไทยในการเข้าสู่อาเซียน รายละเอียดเพิ่มเติม
        จุดอ่อนของพยาบาลไทยในการเข้าสู่อาเซียน รายละเอียดเพิ่มเติม
        โอกาสในการพัฒนา รายละเอียดเพิ่มเติม
        แนวทางการในการพัฒนาสู่พยาบาลอาเซียน รายละเอียดเพิ่มเติม
        การทำแผนกลยุทธ์สู่ประชาคมอาเซียนในส่วนของภาคการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม

        ถามตอบเกี่ยวกับอาเซียน

        ผู้เข้าชม : 16224
 
 
 
 
        พัฒนาโดย :: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       For comments and suggestions, direct to webmaster
       Ubon Rajathanee University 85 Sathollmark Rd. Warinchamrap Ubonratchathani 34190 Tel. 045-353227
Home     About us     News     Calendar     Knowledge     Contact us