[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


 
 


คณะพยาบาลศาสตร์ ใส่ใจร่วมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคมสูงวัยจัดตั้งหน่วยและวางแผนดำเนินงาน


คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการเรียนการสอนรายวิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรมบูรณาการกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ณ โรงพยาบาลจำปาสัก แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชุมชนเทศบาลตำบลธาตุ ได้จัดโครงการบำรุงจิต ใกล้ชิดใจ ครั้งที่ 4


โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ ครั้งที่ 4 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ. หอประชุมโรงเรียนบ้านบัววัด ตำบลธาตุ อำเภอ วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>
 


 


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วีดีทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          วีดีโอประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

โครงการมอบลูกฮักลูกแพง ปี2557

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการมอบลูกฮักลูกแพง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ บ้านบัววัด ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

  
ค้นหาหัวข้อข่าวสารต่างๆ

         ข่าวประชาสัมพันธ์

         ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฉบับลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ ฉบับลงวันที่ 20 เมษายน 2559
........................................................................

         ข่าวการศึกษา

         ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร
........................................................................

ค้นหาข่าวย้อนหลัง >>

 
ชื่อ-สกุล

 
 
ร่วมตั้งปณิธานความดี
สมุดปณิธานความดี
ระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบงาน KM
ระบบงาน TQF
 
 
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา
จรรยาบรรณอาจารย์
จรรยาบรรณบุครากร
โครงการลูกฮักลูกแพง
 
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์
สืบค้นหนังสือ
ฐานข้อมูลออนไลน์
 
 
Previous
 
Next
 

 

สภาการพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
กระทรวงสาธารณสุข
 

 
 
วันนี้
85 คน
เดือนนี้
206 คน
ปีนี้
8,869 คน
ทั้งหมด
192,310 คน
เริ่ม 29 กันยายน 2552
 
 
 
 
 
        พัฒนาโดย :: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       For comments and suggestions, direct to webmaster
       Ubon Rajathanee University 85 Sathollmark Rd. Warinchamrap Ubonratchathani 34190 Tel. 045-353227
Home     About us     News     Calendar     Knowledge     Contact us     Admin