[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


 
 


นายไชยวุฒิ ไชยานุกุล นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้เข้ารับโล่รางวัล Nursing Student Award นักศึกษาพยาบาลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รุ่นที่ 1)


คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบล จัดโครงการเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาล โดยนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Internationnal Summer School (INSS) 2015 ณ University of Muhammadlyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 1 – 14 มิถุนายน 2558

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>
 


 


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วีดีทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          วีดีโอประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

โครงการมอบลูกฮักลูกแพง ปี2557

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการมอบลูกฮักลูกแพง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ บ้านบัววัด ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

  
ค้นหาหัวข้อข่าวสารต่างๆ

         ข่าวประชาสัมพันธ์

         ข่าวรับสมัครงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการายบุคคล สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ตู้
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ รายบุคคล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
........................................................................

         ข่าวการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าอบรมในในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รุ่นที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2558
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
แนวปฏิบัติในการดำเนินการกับนักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษา กรณีทุจริตการสอบ
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557
........................................................................

         ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร

ค้นหาข่าวย้อนหลัง >>

 
ชื่อ-สกุล

 
 
ร่วมตั้งปณิธานความดี
สมุดปณิธานความดี
ระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบงาน KM
ระบบงาน TQF
 
 
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา
จรรยาบรรณอาจารย์
จรรยาบรรณบุครากร
โครงการลูกฮักลูกแพง
 
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์
สืบค้นหนังสือ
ฐานข้อมูลออนไลน์
 
 
Previous
 
Next
 

 

สภาการพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
กระทรวงสาธารณสุข
 

 
 
วันนี้
11 คน
เดือนนี้
445 คน
ปีนี้
28,020 คน
ทั้งหมด
177,354 คน
เริ่ม 29 กันยายน 2552
 
 
 
 
 
        พัฒนาโดย :: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       For comments and suggestions, direct to webmaster
       Ubon Rajathanee University 85 Sathollmark Rd. Warinchamrap Ubonratchathani 34190 Tel. 045-353227
Home     About us     News     Calendar     Knowledge     Contact us     Admin