[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


 
 


ภาพกิจกรรมโครงการมอบลูกฮักลูกแพง และการอบรมการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสถลัชนันท์ แก้วเนตร (พลอย) และนายณัฐปคัลภ์ กาลจักร (อาร์ตตี้) ได้รับรางวัลชนะเลิศ Freshy boy and Girl ประจำปี 2557


ภาพกิจกรรม การบริการข้อมูลและสิ่งสนับสนุน ให้แก่ คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ที่ อันนา วานารีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557


นักศึกษาพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องการขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2557

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>
 


 


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วีดีทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นศ.คณะพยาบาล รับรางวัลนศ.พยาบาลดีเด่น

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2556 โดยนางสาวนันทิกานต์ บุหงา นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัล นักศึกษาพยาบาลดีเด่นในครั้งนี้ด้วย โดยมี ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ตลอดจน คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดี

  
ค้นหาหัวข้อข่าวสารต่างๆ

         ข่าวประชาสัมพันธ์

         ข่าวรับสมัครงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อพิจารณาประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา
........................................................................

         ข่าวการศึกษา

         ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร

ค้นหาข่าวย้อนหลัง >>

 
ชื่อ-สกุล

 
 
ระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบงาน KM
ระบบงาน TQF
 
 
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา
จรรยาบรรณอาจารย์
จรรยาบรรณบุครากร
โครงการลูกฮักลูกแพง
 
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์
สืบค้นหนังสือ
ฐานข้อมูลออนไลน์
 
 
Previous
 
Next
 

 

สภาการพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
กระทรวงสาธารณสุข
 

 
 
วันนี้
9 คน
เดือนนี้
1,965 คน
ปีนี้
29,272 คน
ทั้งหมด
137,472 คน
เริ่ม 29 กันยายน 2552
 
 
 
 
 
        พัฒนาโดย :: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       For comments and suggestions, direct to webmaster
       Ubon Rajathanee University 85 Sathollmark Rd. Warinchamrap Ubonratchathani 34190 Tel. 045-353227
Home     About us     News     Calendar     Knowledge     Contact us     Admin