[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


 
 


นางสาวชุดาภา มากดี ได้มอบเกียรติบัตรเพือเชิดชูเกียรตินักศึกษาในการเป็นแบบอย่างนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา


คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมรักเหนือรักด้วยศีล 5 ในระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง PB401 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีพี่บัณฑิต ณ บริเวณ พื้นที่ 70 ไร่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557


คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาชีพแก่ศิษย์เก่า ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>
 


 


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วีดีทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการมอบลูกฮักลูกแพง ปี2557

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการมอบลูกฮักลูกแพง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ บ้านบัววัด ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

  
ค้นหาหัวข้อข่าวสารต่างๆ

         ข่าวประชาสัมพันธ์

         ข่าวรับสมัครงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ผู้ช่วยสอน เงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริหารรายบุคคล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยสอน
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
........................................................................

         ข่าวการศึกษา

         ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร

ค้นหาข่าวย้อนหลัง >>

 
ชื่อ-สกุล

 
 
ระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบงาน KM
ระบบงาน TQF
 
 
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา
จรรยาบรรณอาจารย์
จรรยาบรรณบุครากร
โครงการลูกฮักลูกแพง
 
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์
สืบค้นหนังสือ
ฐานข้อมูลออนไลน์
 
 
Previous
 
Next
 

 

สภาการพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
กระทรวงสาธารณสุข
 

 
 
วันนี้
21 คน
เดือนนี้
2,963 คน
ปีนี้
2,963 คน
ทั้งหมด
152,297 คน
เริ่ม 29 กันยายน 2552
 
 
 
 
 
        พัฒนาโดย :: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       For comments and suggestions, direct to webmaster
       Ubon Rajathanee University 85 Sathollmark Rd. Warinchamrap Ubonratchathani 34190 Tel. 045-353227
Home     About us     News     Calendar     Knowledge     Contact us     Admin