[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


 
 


คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบ โดยนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่2 เรื่อง "สร้างความเข้มแข็งของชมรมนักศึกษาพยาบาลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" ในวันที่ 27-28 กันยายน 2557


นักศึกษาพยาบาลร่วมกิจกรรมปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนาค้ำพยุง โดย ทีวีสีช่อง 3 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 26 กันยายน 2557


สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557


คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2557

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>
 


 


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วีดีทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นศ.คณะพยาบาล รับรางวัลนศ.พยาบาลดีเด่น

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2556 โดยนางสาวนันทิกานต์ บุหงา นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัล นักศึกษาพยาบาลดีเด่นในครั้งนี้ด้วย โดยมี ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ตลอดจน คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดี

  
ค้นหาหัวข้อข่าวสารต่างๆ

         ข่าวประชาสัมพันธ์

         ข่าวรับสมัครงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศเลื่อนวัน เวลา ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
........................................................................

         ข่าวการศึกษา

         ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร

ค้นหาข่าวย้อนหลัง >>

 
ชื่อ-สกุล

 
 
ระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบงาน KM
ระบบงาน TQF
 
 
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา
จรรยาบรรณอาจารย์
จรรยาบรรณบุครากร
โครงการลูกฮักลูกแพง
 
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์
สืบค้นหนังสือ
ฐานข้อมูลออนไลน์
 
 
Previous
 
Next
 

 

สภาการพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
กระทรวงสาธารณสุข
 

 
 
วันนี้
93 คน
เดือนนี้
93 คน
ปีนี้
31,070 คน
ทั้งหมด
139,270 คน
เริ่ม 29 กันยายน 2552
 
 
 
 
 
        พัฒนาโดย :: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       For comments and suggestions, direct to webmaster
       Ubon Rajathanee University 85 Sathollmark Rd. Warinchamrap Ubonratchathani 34190 Tel. 045-353227
Home     About us     News     Calendar     Knowledge     Contact us     Admin