[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


 
 


คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบล จัดโครงการเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาล โดยนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Internationnal Summer School (INSS) 2015 ณ University of Muhammadlyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 1 – 14 มิถุนายน 2558


โครงการประเพณีบุญเดือนเจ็ด : บุญซำฮะ ปีที่ 3


คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน : การประเมินโดยวิธี Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมยูเพลส

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>
 


 


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วีดีทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          วีดีโอประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

โครงการมอบลูกฮักลูกแพง ปี2557

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการมอบลูกฮักลูกแพง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ บ้านบัววัด ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

  
ค้นหาหัวข้อข่าวสารต่างๆ

         ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดบริการให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ยืมจักรยานเพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศจากสภาการพยาบาล เรื่อง ผลการพิจารณาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยเปิดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ สมัครด่วน ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 – 11 ธันวาคม 2557 สนใจติดต่อ 083-666-6215
........................................................................

         ข่าวรับสมัครงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง และ ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ตู้
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
........................................................................

         ข่าวการศึกษา

         ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร

ค้นหาข่าวย้อนหลัง >>

 
ชื่อ-สกุล

 
 
ร่วมตั้งปณิธานความดี
สมุดปณิธานความดี
ระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบงาน KM
ระบบงาน TQF
 
 
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา
จรรยาบรรณอาจารย์
จรรยาบรรณบุครากร
โครงการลูกฮักลูกแพง
 
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์
สืบค้นหนังสือ
ฐานข้อมูลออนไลน์
 
 
Previous
 
Next
 

 

สภาการพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
กระทรวงสาธารณสุข
 

 
 
วันนี้
60 คน
เดือนนี้
348 คน
ปีนี้
20,145 คน
ทั้งหมด
169,479 คน
เริ่ม 29 กันยายน 2552
 
 
 
 
 
        พัฒนาโดย :: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       For comments and suggestions, direct to webmaster
       Ubon Rajathanee University 85 Sathollmark Rd. Warinchamrap Ubonratchathani 34190 Tel. 045-353227
Home     About us     News     Calendar     Knowledge     Contact us     Admin