[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


 
 


ประเพณี บุญเดือนเจ็ด : บุญซำฮะ ปีที่ 4


แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวน ธานี รับตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมการพยาบาลผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมประชุม International Nursing Students Forum ณ Guangzhou University of Chinese Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>
 


 


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วีดีทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          วีดีโอประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

โครงการมอบลูกฮักลูกแพง ปี2557

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการมอบลูกฮักลูกแพง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ บ้านบัววัด ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

  
ค้นหาหัวข้อข่าวสารต่างๆ

         ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประกาศจากสภาการพยาบาล เรื่อง ผลการพิจารณาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยเปิดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ สมัครด่วน ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 – 11 ธันวาคม 2557 สนใจติดต่อ 083-666-6215
........................................................................

         ข่าวรับสมัครงาน

         ข่าวการศึกษา
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
........................................................................

         ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร
........................................................................

ค้นหาข่าวย้อนหลัง >>

 
ชื่อ-สกุล

 
 
ร่วมตั้งปณิธานความดี
สมุดปณิธานความดี
ระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบงาน KM
ระบบงาน TQF
 
 
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา
จรรยาบรรณอาจารย์
จรรยาบรรณบุครากร
โครงการลูกฮักลูกแพง
 
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์
สืบค้นหนังสือ
ฐานข้อมูลออนไลน์
 
 
Previous
 
Next
 

 

สภาการพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
กระทรวงสาธารณสุข
 

 
 
วันนี้
30 คน
เดือนนี้
1,825 คน
ปีนี้
12,628 คน
ทั้งหมด
196,069 คน
เริ่ม 29 กันยายน 2552
 
 
 
 
 
        พัฒนาโดย :: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       For comments and suggestions, direct to webmaster
       Ubon Rajathanee University 85 Sathollmark Rd. Warinchamrap Ubonratchathani 34190 Tel. 045-353227
Home     About us     News     Calendar     Knowledge     Contact us     Admin