[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


 
 


ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร ร่วมประชุม การประชุมวิชาการ การดูแลแบบประคับประคองแห่งชาติครั้งที่ 1"1st National palliative and hospice care conference" วันที่ 25-26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี


คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรม โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนหนองสองห้อง ตำบลธาตุ อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี


คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธีมอบเข็มสถาบัน ภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2558


คณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” ภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 13 มีนาคม 2558

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>
 


 


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วีดีทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการมอบลูกฮักลูกแพง ปี2557

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการมอบลูกฮักลูกแพง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ บ้านบัววัด ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

  
ค้นหาหัวข้อข่าวสารต่างๆ

         ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดเปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 2
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยเปิดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ สมัครด่วน ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 – 11 ธันวาคม 2557 สนใจติดต่อ 083-666-6215
........................................................................

         ข่าวรับสมัครงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอน เงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่งผู้ช่วยสอน
........................................................................

         ข่าวการศึกษา

         ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร

ค้นหาข่าวย้อนหลัง >>

 
ชื่อ-สกุล

 
 
ระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบงาน KM
ระบบงาน TQF
 
 
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา
จรรยาบรรณอาจารย์
จรรยาบรรณบุครากร
โครงการลูกฮักลูกแพง
 
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์
สืบค้นหนังสือ
ฐานข้อมูลออนไลน์
 
 
Previous
 
Next
 

 

สภาการพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
กระทรวงสาธารณสุข
 

 
 
วันนี้
10 คน
เดือนนี้
3,691 คน
ปีนี้
10,083 คน
ทั้งหมด
159,417 คน
เริ่ม 29 กันยายน 2552
 
 
 
 
 
        พัฒนาโดย :: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       For comments and suggestions, direct to webmaster
       Ubon Rajathanee University 85 Sathollmark Rd. Warinchamrap Ubonratchathani 34190 Tel. 045-353227
Home     About us     News     Calendar     Knowledge     Contact us     Admin