[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


 
 


กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คือ โครงการบำรุงจิต ใกล้ชิดใจ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 9 เมษายน 2558


คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีต้อนรับผู้สมัครในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสัมภาษณ์ในการรับตรงของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 19 เมษายน 2558


พิธีปิดงาน “โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ”และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑ จำนวน ๓๑ คน วันอังคาร ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง PB ๔๐๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>
 


 


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วีดีทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          วีดีโอประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

โครงการมอบลูกฮักลูกแพง ปี2557

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการมอบลูกฮักลูกแพง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ บ้านบัววัด ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

  
ค้นหาหัวข้อข่าวสารต่างๆ

         ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณรุ่นที่ 1/2558 “เตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณ ชมเทียนพรรษา ไหว้พระเมืองอุบล” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ประกาศจากสภาการพยาบาล เรื่อง ผลการพิจารณาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558
คณะพยาบาลศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559
โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เปิดภาคเรียนวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยเปิดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ สมัครด่วน ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 – 11 ธันวาคม 2557 สนใจติดต่อ 083-666-6215
........................................................................

         ข่าวรับสมัครงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ตู้
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน
........................................................................

         ข่าวการศึกษา
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Internationnal Summer School (INSS) 2015 ณ University of Muhammadlyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 2 - 17 มิถุนายน 2558 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 ตึกอธิการบดี (หลังเก่า)
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 (งบประมาณประจำปี 2558 ครั้งที่ 1)
ประกาศ : กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)
แนวปฏิบัติในการดำเนินการกับนักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษา กรณีทุจริตการสอบ
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557
........................................................................

         ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร

ค้นหาข่าวย้อนหลัง >>

 
ชื่อ-สกุล

 
 
ร่วมตั้งปณิธานความดี
สมุดปณิธานความดี
ระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบงาน KM
ระบบงาน TQF
 
 
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา
จรรยาบรรณอาจารย์
จรรยาบรรณบุครากร
โครงการลูกฮักลูกแพง
 
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์
สืบค้นหนังสือ
ฐานข้อมูลออนไลน์
 
 
Previous
 
Next
 

 

สภาการพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
กระทรวงสาธารณสุข
 

 
 
วันนี้
80 คน
เดือนนี้
2,635 คน
ปีนี้
16,397 คน
ทั้งหมด
165,731 คน
เริ่ม 29 กันยายน 2552
 
 
 
 
 
        พัฒนาโดย :: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       For comments and suggestions, direct to webmaster
       Ubon Rajathanee University 85 Sathollmark Rd. Warinchamrap Ubonratchathani 34190 Tel. 045-353227
Home     About us     News     Calendar     Knowledge     Contact us     Admin