[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


 
 


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คือ โครงการบำรุงจิต ใกล้ชิดใจ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 9 เมษายน 2558


คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีต้อนรับผู้สมัครในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสัมภาษณ์ในการรับตรงของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 19 เมษายน 2558


พิธีปิดงาน “โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ”และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑ จำนวน ๓๑ คน วันอังคาร ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง PB ๔๐๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร ร่วมประชุม การประชุมวิชาการ การดูแลแบบประคับประคองแห่งชาติครั้งที่ 1"1st National palliative and hospice care conference" วันที่ 25-26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>
 


 


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วีดีทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          วีดีโอประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

โครงการมอบลูกฮักลูกแพง ปี2557

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการมอบลูกฮักลูกแพง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ บ้านบัววัด ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

  
ค้นหาหัวข้อข่าวสารต่างๆ

         ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยเปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 สมัครด่วน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 15 พ.ค. 2558 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อาจารย์สาวิตรี 089-5835225, 085-4191132
คณะพยาบาลศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559
โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เปิดภาคเรียนวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์เสนอโครงการวิจัยเดิน-จักรยาน ประจำปี 2558-2559‏
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยเปิดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ สมัครด่วน ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 – 11 ธันวาคม 2557 สนใจติดต่อ 083-666-6215
........................................................................

         ข่าวรับสมัครงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคค สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการายบุคคล สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ตู้
........................................................................

         ข่าวการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาสนับสนุนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2558
แนวปฏิบัติในการดำเนินการกับนักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษา กรณีทุจริตการสอบ
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2557
คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557
........................................................................

         ข่าวแจ้งเวียนสำหรับบุคลากร

ค้นหาข่าวย้อนหลัง >>

 
ชื่อ-สกุล

 
 
ระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบงาน KM
ระบบงาน TQF
 
 
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา
จรรยาบรรณอาจารย์
จรรยาบรรณบุครากร
โครงการลูกฮักลูกแพง
 
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์
สืบค้นหนังสือ
ฐานข้อมูลออนไลน์
 
 
Previous
 
Next
 

 

สภาการพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
กระทรวงสาธารณสุข
 

 
 
วันนี้
57 คน
เดือนนี้
2,923 คน
ปีนี้
13,391 คน
ทั้งหมด
162,725 คน
เริ่ม 29 กันยายน 2552
 
 
 
 
 
        พัฒนาโดย :: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       For comments and suggestions, direct to webmaster
       Ubon Rajathanee University 85 Sathollmark Rd. Warinchamrap Ubonratchathani 34190 Tel. 045-353227
Home     About us     News     Calendar     Knowledge     Contact us     Admin