ล๊อกอิน เพื่อเข้าสู่ระบบของคุณ

- วิธีเข้าใช้งานระบบ -

เข้าระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน เดียวกับเครือข่ายของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบ ติดต่อที่งานสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี