ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.อุบล รุ่นที่ 5 (รอบขยาย)

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับ การรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 และได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5

ผู้มีรายชื่อในประกาศ ชำระค่าธรรมเนียมการอบรม ภาคการอบรมที่ 1 จำนวน 22,000 บาท ในระหว่างวันที่ 13-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และรายงานตัว ณ งานบริการการศึกษา ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันพยาบาลสากล

ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ของทุกปี สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ ได้กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีของมิสฟลอเรนซ์ไน ติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตขึ้น ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อแสดงถึงความมีจิตสาธารณะ ส่งเสริมให้เกิดความเสียสละต่อเพื่อนมนุษย์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาที่สนใจ ลงนามเพื่อแสดงความจำนงเข้าร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันพยาบาลสากล

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University