เชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันพยาบาลสากล

ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ของทุกปี สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ ได้กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีของมิสฟลอเรนซ์ไน ติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตขึ้น ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อแสดงถึงความมีจิตสาธารณะ ส่งเสริมให้เกิดความเสียสละต่อเพื่อนมนุษย์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาที่สนใจ ลงนามเพื่อแสดงความจำนงเข้าร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันพยาบาลสากล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันพยาบาลสากล 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
1. น้ำหนักตั้งแต่ 45 กิโลกรัม ขึ้นไป
2. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะบริจาคโลหิต
3. ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ  โรคตับ โรคปอด โรคเลือด โรคมะเร็ง  มีภาวะโลหิตออกง่ายและหยุดยากหรือโรคประจำตัวอื่นๆ
4. สตรีไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร และไม่มีการคลอดบุตรหรือแท้งบุตรภายใน 6 เดือน ที่ผ่านมา

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University