รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562 เงื่อนไขการเข้ารับการอบรม - สามารถเข้ารับการอบรมครบ 420 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี 3 สัปดาห์ ภาคฝึกปฏิบัติ 5 สัปดาห์ ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University