ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและได้รับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ประจำปี 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและได้รับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด (หลักสูตร 4 เดือน) ประจำปี 2561

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University