ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าร่วมส่งประกวดออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา 2560-2564

สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าร่วมส่งประกวดออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา 2560-2564 เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุด 5,000 บาท 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227