คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา (9 มิ.ย.65)

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศ ณ 9 มิถุนายน 2565

กำหนดการรายงานตัว

ให้ผู้สอบได้ รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 (ในวันเวลาราชการ)
ณ งานบุคคล ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียดอื่นๆตามประกาศฯที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้ประกาศ
นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
งานบุคคล
9 มิถุนายน 2565
โทร 045-353226

 

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227