อภิชญานันต์ วรรณจู บัณฑิตพยาบาล ม.อุบลฯ เกียรตินิยม อันดับ 1 กันเกราทอง

"น้องแพม " อภิชญานันต์ วรรณจู บัณฑิตพยาบาล ม.อุบลฯ เกียรตินิยม อันดับ 1 "กันเกราทอง"  เชิดชูเกียรติบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 โดย สโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227