คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง แม่บ้าน (ประกาศ ณ 12 ตค 63)

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง แม่บ้าน

                ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง แม่บ้าน นั้น
                บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง แม่บ้าน ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

------------------------------------------

ประกาศโดย นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
งานบุคคล 045-353226

 

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227