คณะพยาบาลศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง แม่บ้าน ประกาศ 9 ตค 63

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง แม่บ้าน
    ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา ความละเอียดทราบแล้วนั้น
    บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
งานบุคคล
9 ต.ค.63

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227